Page tree
Title: Przetwarzanie dużych zbiorów danych  
Author: Maciej Filocha Apr 08, 2015
Last Changed by: Łukasz Augustyniak Mar 22, 2016
Tiny Link: (useful for email) https://docs.cyfronet.pl/x/yokdAQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Complex Networks
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
Mar 22, 2016 15:19 Łukasz Augustyniak View Changes
Mar 22, 2016 15:08 Łukasz Augustyniak View Changes
Supernova zamieniona na Bema
Nov 13, 2015 13:31 Łukasz Augustyniak View Changes
na razie bez informacji, że trwają prace nad możliwością zlecania zadanie bezpośrednio w Pythonie przez Portal
Nov 03, 2015 12:05 Łukasz Augustyniak View Changes
poprawki edytorskie po audycie operacyjnym
Oct 20, 2015 11:17 Łukasz Augustyniak  
Poprawiony stary zrzut ekranu edytora
Outgoing Links
External Links (2)
    https://helpdesk.plgrid.pl/#/
    https://cn.plgrid.pl/
PLGrid Dokumentacja (4)     Page: Helpdesk PLGrid
    Page: Complex Networks
    Page: Przetwarzanie dużych zbiorów danych
    Page: Format opisu zadań