Page tree
Title: Narzędzia współpracy  
Author: Anna Golik Jun 17, 2016
Last Changed by: Anna Golik Aug 25, 2016
Tiny Link: (useful for email) https://docs.cyfronet.pl/x/gQpzAQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Podręcznik użytkownika
Children (3)
    Page: Narzędzia pracy zespołowej
    Page: Telekonferencje - Adobe Connect
    Page: Platforma szkoleń zdalnych eKursy
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (2)
    https://aplikacje.plgrid.pl/
    m.in
PLGrid Dokumentacja (5)     Page: Usługi i aplikacje w PLGrid
    Page: Platforma szkoleń zdalnych eKursy
    Page: Narzędzia współpracy
    Page: Telekonferencje - Adobe Connect
    Page: Narzędzia pracy zespołowej