Page tree
Title: Accounting PLGrid  
Author: Anna Golik Jun 24, 2016
Last Changed by: Anna Golik Jun 24, 2016
Tiny Link: (useful for email) https://docs.cyfronet.pl/x/hQtzAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
PLGrid Dokumentacja (3)
    Page: Szacowanie zasobów obliczeniowych
    Page: Korzystanie z grantów
    Page: Normalizacja zasobów obliczeniowych
Hierarchy
Parent Page
    Page: Korzystanie z grantów
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (1)
    https://accounting.plgrid.pl/
PLGrid Dokumentacja (1)     Page: Metryki we wniosku grantowym