Page tree
Title: Renegocjacja  
Author: Lukasz Kitowski Mar 04, 2020
Last Changed by: Lukasz Kitowski Feb 12, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://docs.cyfronet.pl/x/rIJGB
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
PLGrid Dokumentacja (3)
    Page: Korzystanie z grantów
    Page: Granty właściwe
    Page: Szacowanie zasobów obliczeniowych
Hierarchy
Parent Page
    Page: Korzystanie z grantów
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (1)
    https://helpdesk.plgrid.pl
PLGrid Dokumentacja (2)     Page: Metryki we wniosku grantowym
    Page: Renegocjacja