Page tree
Title: Obliczenia w PLGrid  
Author: Magda Klajn Mar 16, 2016
Last Changed by: Lukasz Kitowski Mar 19, 2020
Tiny Link: (useful for email) https://docs.cyfronet.pl/x/VotoAQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Podręcznik użytkownika
Children (5)
    Page: Grant testowy
    Page: Granty właściwe
    Page: Szacowanie zasobów obliczeniowych
    Page: Korzystanie z grantów
    Page: Rozliczanie grantów w portalu
Labels
There are no labels assigned to this page.