Page tree

Test

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

We współpracy z naukowcami reprezentującymi wybrane dziedziny nauki, udostępniamy specjalne usługi i narzędzia, mające za zadanie usprawnić i zautomatyzować pracę badaczy. Zakres dziedzin, które objęte są rozszerzonym wsparciem opisany jest na stronie projektu PL-Grid PLUS. Poniżej prezentujemy opisy usług już wdrożonych. Lista ta jest na bieżąco rozszerzana. Dodatkowo, zamieszczamy instrukcje krok-po-kroku uruchamiania wybranych pakietów oprogramowania naukowego, także spoza listy wspomnianej wcześniej.

  • No labels