Test

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Dla wygody użytkowników klient QCG-SimpleClient zainstalowany został na ogólnodostępnych (dla użytkowników infrastruktury QCG) maszynach.


Oprócz poleceń qcg-* maszyny dostępowa QCG udostępniają przestrzeń dyskową poprzez protokół gridFTP.Przestrzeń ta może być wykorzystana zarówno do przechowywania plików wejściowych, jak i wyników eksperymentów.

Użytkownik i hasło dla wszystkich maszyn dostępowych są takie same jak w portalu PL-Grid. Dostęp do maszyn QCG jest poprzez usługe SSH.Logowanie: ssh <plguser>@maszyna.dostepowa
np.

ssh plgpiontek@client.qcg.psnc.pl


Lista maszyn dostępowych do infrastruktury QosCosGrid

OśrodekPCSS, PoznańWCSS, WrocławCyfronet, Kraków
Maszyna

client.qcg.psnc.pl

ui.plgrid.wcss.wroc.plzeus.cyfronet.pl
Port dostępowy222222
KeyFS*taktaktak
KeyFS domyślnie aktywnytaktaktak
Komentarz


Zgłaszanie problemów

helpdesk.plgrid.pl

KeyFS

System keyFS umożliwia dostęp do certyfikatu i klucza na maszynach dostępowych bez konieczności wgrywania go tam i dodatkowego konfigurowania środowiska QCG.

System keyFS jest domyślnie aktywny na maszynach dostępowych QCG i korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych akcji.


W przypadku uzasadnionej konieczności KeyFSa można wyłaczyć jednorazowo poleceniem "creds local" i włączyć ponownie poleceniem "creds keyfs".

Przy wyłączonym systemie keyFS dla poprawnego działania klienta QCG konieczna jest jego konfiguracja.
  • No labels