Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Linux (terminal)

Komendy wykonywane na Ubuntu 12.04, jednak powinny działać analogicznie na innych dystrybucjach

 1. Pobieramy wymagane pliki:
  1. archiwum plgrid-vpn.tar.gz
  2. nasz certyfikat SimpleCa z Portalu PL-Grid
 2. Instalujemy openvpn:

   

  sudo apt-get install openvpn
 3. Rozpakowujemy archiwum i kopiujemy tam nasz certyfikat, zmieniamy nazwę z ???.p12 na usercred.p12
 4. Otwieramy terminal, przechodzimy do stworzonego katalogu i wykonujemy komendę:

  sudo openvpn plgrid.ovpn
 5. Po wyświetleniu odpowiednich komunikatów, podajemy wymagane dane:
  1. [sudo] password for ...: - nasze hasło
  2. Enter Private Key Password: - hasło do naszego klucza

 6. Gdy wyświetli się komunikat: "Thu Mar 20 13:13:58 2014 Initialization Sequence Completed" - połączenie VPN zostało nawiązane, NIE zamykamy terminala
 7. Gdy chcemy zakończyć pracę z VPN zamykamy terminal

Linux (tryb graficzny)

Komendy wykonywane na Ubuntu 12.04, jednak powinny działać analogicznie na innych dystrybucjach

Terminal jest konieczny tylko do instalacji pakietów i przygotowania plików.

 1. Pobieramy wymagane pliki:
  1. archiwum plgrid-vpn.tar.gz
  2. nasz certyfikat SimpleCa z Portalu PL-Grid
 2. Instalujemy openvpn:

   

  sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
 3. Rozpakowujemy archiwum i kopiujemy tam nasz certyfikat, zmieniamy nazwę z ???.p12 na usercred.p12
 4. Rozbijamy kontener .p12 na certyfikat i klucz, wykonując następujące komendy (w przypadku pytania o hasło podajemy nasze hasło do certyfikatu)

  openssl pkcs12 -in usercred.p12 -out usercert.pem -clcerts -nokeys
  openssl pkcs12 -in usercred.p12 -out userkey.pem -nocerts -nodes
 5. Powinniśmy otrzymać katalog z takimi plikami:

 6. Klikamy na "Network Manager" (dwie strzałki) i wybieram "Modyfikuj połączenia":
 7. Następnie zakładka VPN i Zaimportuj:
 8. Przechodzimy do katalogu plgrid-vpn i wybieramy plik plgrid-gui.ovpn:
 9. Wpisujemy hasło do klucza i klikamy Zapisz:
 10. Zamykamy wszystkie okna i ponownie klikamy symbol 2 strzałek, następnie połączenia VPN i plgrid-gui:
 11. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie to po chwili dostaniemy komunikat:
 • No labels