Page tree

Test

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


W celu rozliczenia grantu należy wejść do zakładki Rozliczenie.


Rozliczając grant należy dodać publikacje, które powstały lub zadeklarować ich dodanie w nadchodzącym roku.Dodając dowolny typ publikacji należy uzupełnić pola związane z daną publikacją a następnie kliknąć Dodaj pozycję.Dodając publikację należy oświadczyć, że powstała ona przy wsparciu naszej Infrastruktury. Jeśli dostęp do publikacji jest otwarty można pominąć dodawanie pliku pdf z publikacją.

W przypadku braku publikacji należy zaznaczyć pole "W ramach grantu nie powstała żadna publikacja".


Dana publikacja może zostać wskazana w rozliczeniu tylko jednego grantu obliczeniowego.Ostatnim krokiem rozliczenia jest ocena grantu – informacja zwrotna przydatna dla nas, dotycząca odczuć Użytkowników związanych z infrastrukturą PLGrid. W przypadku niskiej oceny prosimy także o komentarz sugerujący nam, co możemy poprawić.


Na koniec należy wybrać opcję Wyślij rozliczenie grantu.


Publikacje powstałe po rozliczeniu grantu można dodać w dowolnym, późniejszym, terminie.

  • No labels