TestW celu zarządzania usługami z poziomu portalu PLGrid należy po zalogowaniu się do portalu wybrać z lewego menu opcję Usługi.
Usługi można wyszukiwać za pomocą dedykowanej wyszukiwarki lub odnaleźć je na wyświetlanej liście. Do zarządzania usługami służą przyciski AKTYWUJ i DEZAKTYWUJ.Potwierdzeniem aktywowania usługi będzie informacja o stanie aktywnym (active) danej usługi.

  • No labels