Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcjonalność

Katalog Aplikacji i Usług (w skrócie KAiU) to system zbierający i udostępniający informacje na temat aplikacji, narzędzi programistycznych oraz bibliotek oferowanych w ramach infrastruktury PL-Grid. Pozwala na wyszukiwanie aplikacji, sprawdzanie stanu ich funkcjonowania, otrzymywanie informacji o zmianach i nowościach, a także udostępnia dokumentację i przykłady użycia. Przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z aplikacji dostępnych w infrastrukturze PL-Grid.

 

Dostępność usługi

Podstawowa funkcjonalność Katalogu Aplikacji i Usług dostępna jest dla wszystkich użytkowników bez konieczności aplikowania o dostęp i logowania się.

Aplikowanie o dostęp i logowanie wymagane jest tylko dla zaawansowanych operacji (edytowanie dokumentacji aplikacji, kontrola nad obserwowanymi obiektami), które muszą być wykonywane w kontekście konkretnego użytkownika.

Lokalizacja usługi

Katalog Aplikacji jest dostępny pod adresami:

Dokumentacja

Informacje na temat użytkowania Katalogu Aplikacji można znaleźć na stronach:

 

Kontakt i Pomoc

Katalog Aplikacji tworzony jest przez pracowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego -

Wszelkie uwagi dotyczące problemów z użytkowaniem Katalogu Aplikacji jak również wnioski o zmiany, usprawnienia, rozszerzenia oraz zapytania o funkcjonalność można zgłaszać zgodnie z procedurą opisana na stronie - Gdzie szukać pomocy?.

  • No labels