Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Każdy (zalogowany lub niezalogowany) użytkownik Katalogu Aplikacji ma możliwość zarejestrowania się w systemie w celu otrzymywania informacji na temat interesujących go aplikacji, wersji oraz instancji. W tym celu należy kliknąć przycisk Obserwuj na stronie wybranej aplikacji (umieszczony jest na prawo od jej nazwy). Działanie przycisku zależy od tego, czy użytkownik jest zalogowany:

 • użytkownik niezalogowany  zostaje wyświetlone okno, w którym należy podać swój adres e-mail. Na podany adres najpierw wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Po potwierdzeniu subskrypcji przez użytkownika staje się ona aktywna, co oznacza, że na podany adres e-mail będą wysyłane powiadomienia o wydarzeniach dotyczących wybranej aplikacji, wersji lub instancji. W każdej takiej wiadomości znajduje się link umożliwiający zrezygnowanie z subskrypcji.
 • użytkownik zalogowany  ponieważ adres e-mail użytkownika jest przechowywany w systemie, nie ma potrzeby ponownego podawania go. Informacja o subskrypcji jest zapisywana w systemie, a przycisk Obserwuj zamienia się w Obserwowana. Ponowne jego kliknięcie powoduje rezygnację z subskrypcji. Ponieważ obserwowanie aplikacji oznacza otrzymywanie powiadomień o jej wersjach oraz instancjach, przyciski Obserwuj dla wersji i instancji obserwowanej aplikacji są niedostępne  wyświetlany jest napis Obserwowane. Analogicznie obserwowanie wersji oznacza subskrypcję wszystkich jej instancji, więc ich przyciski Obserwuj staną się niedostępne.
  Zalogowany użytkownik może śledzić interesujące go wydarzenia na dwa sposoby:
  • wiadomości e-mail  są wysyłane automatycznie, jeśli użytkownik ustawił w swoim profilu odpowiednią opcję.
  • strona Wiadomości link do niej znajduje się na pasku u góry strony. Po wejściu na listę wiadomości domyślnie wyświetlane są tylko te dotyczące obserwowanych obiektów  można to zmienić klikając odpowiedni przycisk w prawym górnym rogu strony.
  Listę wszystkich obserwowanych przez użytkownika aplikacji można zobaczyć w profilu użytkownika. Można na niej sprawdzić datę rozpoczęcia subskrypcji oraz zrezygnować z wybranych subskrypcji.

 

W ramach subskrypcji wysyłane są następujące informacje:

 • zaplanowanie nowej wersji lub instancji aplikacji,
 • udostępnienie planowanej aplikacji,
 • wycofanie aplikacji,
 • nadchodzący przestój  informacja wysyłana z trzydniowym wyprzedzeniem,
 • niepowodzenie testu instancji aplikacji.

Uwaga  jeśli użytkownik wybrał subskrypcję aplikacji, to w ramach newslettera wysyłane są również informacje dotyczące wszystkich jej wersji oraz instancji. Podobnie subskrypcja wersji oznacza otrzymywanie informacji również o wszystkich jej instancjach.

 • No labels