Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Użytkownicy posiadający uprawnienia administracyjne dla aplikacji, wersji lub instancji mają dostęp do rozwijanego menu "Zarządzaj" umieszczonego obok przycisku "Edytuj dokumentację" po prawej stronie nazwy aplikacji. Są tam dostępne następujące funkcje:

 

Typ obiektuFunkcjaWymagana rolaDziałanie
Aplikacja, WersjaEdytujAKA, GOAPrzejście do ekranu edycji aplikacji lub wersji lub instancji. Umożliwia edycję wszystkich informacji przechowywanych w KA. W przypadku aplikacji tylko AKA ma możliwość zmiany jej nazwy, ścieżki modułu i globalnych opiekunów. Pozostałe informacje mogą edytować wszyscy uprawnieni administratorzy.
InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaZmień nazwę modułuAKA, GOAOtwiera okno umożliwiające zmianę nazwy modułu aplikacji, wersji lub instancji.
InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaZaplanujAKA, GOAOtwiera okno, w którym należy podać planowaną datę wprowadzenia aplikacji, wersji lub instancji do oferty. Zatwierdzenie spowoduje przejście aplikacji w stan "Planowana", co oznacza, że będzie widoczna w wynikach wyszukiwania. W przypadku aplikacji konieczne jest również podanie krótkiego opisu oraz listy kategorii.
InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaOpublikujAKA, GOAPowoduje opublikowanie aplikacji, wersji lub instancji (zmianę stanu na "Dostępna") oraz ustawienie daty opublikowania na bieżącą. W przypadku aplikacji, jeśli nie była jeszcze w stanie "Planowana", konieczne jest wprowadzenie krótkiego opisu oraz listy kategorii.
InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaZaplanuj wycofanieAKA, GOA

Umożliwia podanie daty wycofania aplikacji, wersji lub instancji. Podana data musi być późniejsza niż bieżąca.

Każda aplikacja, wersja lub instancja będzie oznaczona jako wycofywana na stronie aplikacji, jeśli jej data wycofania pochodzi z najbliższych 6 miesięcy.

InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaWycofajAKA, GOAPowoduje wycofanie aplikacji, wersji lub instancji (zmianę stanu na "Wycofana") oraz ustawienie daty wycofania na bieżącą.
InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaPrzywróćAKA, GOADostępne dla porzuconych aplikacji, wersji lub instancji. Powoduje przywrócenie ich do stanu "Nieopublikowana".
InstancjaAKA, LOA
AplikacjaUsuńAKAUsunięcie aplikacji, wersji lub z systemu.
WersjaAKA, GOA
InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaZarządzaj dokumentacjąAKA, GOAPowoduje przejście do ekranu zarządzania wersjami dokumentacji utworzonymi przez użytkowników KA. Szczegółowy opis tego widoku znajduje się na stronie Zarządzanie dokumentacją.
InstancjaAKA, LOA
Aplikacja, WersjaPrzestoje aplikacjiAKA, GOAPowoduje przejście do listy przestojów aplikacji, wersji lub instancji. Szczegółowy opis tego widoku znajduje się na stronie Przestoje.
InstancjaAKA, LOA
AplikacjaPrzestoje na klastrachAKA, LOAOtwiera okno, w którym należy wybrać klaster, a następnie przechodzi do listy przestojów danej aplikacji na wybranym z listy klastrze.
AplikacjaLokalni opiekunowieAKA, LAKAPrzejście do ekranu edycji lokalnych opiekunów aplikacji na poszczególnych klastrach.
AplikacjaDodaj wersjęAKA, GOAPrzejście do ekranu dodawania nowej wersji aplikacji (analogicznego do ekranu edycji wersji).
WersjaDodaj instancjęAKA, LOAPrzejście do ekranu dodawania nowej instancji aplikacji (analogicznego do ekranu edycji instancji).
  • No labels