Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Strona główna Katalogu Aplikacji umożliwia:

  • Wyszukanie aplikacji (pole tekstowe + przycisk Szukaj) wyszukiwanie jest możliwe po większości atrybutów aplikacji, takich jak nazwa aplikacji, wersji, klastra, tag, dokumentacja czy stan (objaśnienia tych terminów znajdują się na stronie Podstawowe pojęcia). Przy wpisywaniu wyszukiwanej frazy pole będzie automatycznie uzupełniane o nazwę aplikacji, wersję aplikacji oraz nazwę klastra.
  • Przejście do listy wszystkich aplikacji dostępnych w infrastrukturze PL-Grid (przycisk Pokaż wszystkie).
  • Obejrzenie statystyk dotyczących dostępnych aplikacji, wersji oraz instancji. Kliknięcie napisu Aplikacje, Wersje lub Instancje spowoduje przejście do listy obiektów danego typu.

W prawym górnym rogu strony znajduje się odnośnik do niniejszej dokumentacji (Pomoc) oraz link do strony logowania (Zaloguj). Po zalogowaniu się w miejscu tego linku wyświetlana jest nazwa użytkownika. Po kliknięciu na nią kursorem pojawi się menu, umożliwiające przejście do strony profilu lub wylogowanie się.

W celu przejścia do ekranu listy aplikacji należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie lub wprowadzić frazę, która ma wyszukać skojarzone aplikacje (na przykład nazwę aplikacji  gaussian) i nacisnąć przycisk Szukaj.

  • No labels