Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podręcznik użytkownika Katalogu Aplikacji i Usług

Poniższa dokumentacja przeznaczona jest dla użytkowników Katalogu Aplikacji i Usług i opisuje sposób korzystania z podstawowych oraz zaawansowanych funkcji systemu.

Ogólne informacje o Katalogu Aplikacji i Usług, w tym jego lokalizacja, podane są na stronie głównej dokumentacji.

 

Rozdziały

 

 

 

  • No labels