Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nazwy modułów zdefiniowane dla aplikacji, wersji i instancji w KA podlegają ścisłej walidacji. Poniżej zostały opisane kryteria jakie muszą one spełniać by przejść walidację.

Nazwy modułu składają się z następujących członów:

  1. plgrid – pierwszy, obowiązkowy człon każdej nazwy modułu,
  2. apps, libs, tools – jedna z wymienionych kategorii,
  3. nazwa aplikacji,
  4. dowolne człony służące do grupowania wersji danej aplikacji (opcjonalne),
  5. wersja[-atrybuty] – ostatni człon wyznacza wersję, opcjonalnie może jeszcze zawierać dodatkowe atrybuty znajdujące się po myślniku.

Poszczególne człony mogą składać się ze liter, cyfr, znaku kropki, plusa oraz minusa, a rozdzielone są za pomocą pojedynczego ukośnika – '/'.

Zasady tworzenia nazwy modułów dla poszczególnych obiektów

  • Aplikacja – trzy pierwsze człony,
  • Wersja – trzy pierwsze człony, oraz człon wersji (jednak bez atrybutów),
  • Instancja – wszystkie pięć członów.

Przykłady

Nazwa modułu napotkana przez system monitoringuNazwa modułu dla aplikacjiNazwa modułu dla wersjiNazwa modułu dla instancji
plgrid/libs/boost/1.52.0
plgrid/libs/boost
plgrid/libs/boost/1.52.0
plgrid/libs/boost/1.52.0
plgrid/libs/boost/1.52.0-intel-13.0.1
plgrid/libs/boost
plgrid/libs/boost/1.52.0
plgrid/libs/boost/1.52.0-intel-13.0.1
plgrid/tools/java7/1.7.0_21
plgrid/tools/java7
plgrid/tools/java7/1.7.0_21
plgrid/tools/java7/1.7.0_21
plgrid/tools/java7/oracle/1.7.0_21
plgrid/tools/java7
plgrid/tools/java7/1.7.0_21
plgrid/tools/java7/oracle/1.7.0_21
  • No labels