Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U góry każdej strony Katalogu Aplikacji i Usług (oprócz strony głównej) znajduje się menu w postaci paska. Pozwala ono na szybki dostęp do głównych funkcji serwisu. Dostępne są następujące opcje:

 • Odnośniki do strony PLGrid, Portalu PLGrid oraz odnośnik do strony głównej Katalogu Aplikacji i Usług.
 • Wybranie opcji Oprogramowanie powoduje rozwinięcie listy głównych kategorii aplikacji dostępnych w systemie. Można wybrać opcję Wszystkie w celu przejścia do listy wszystkich dostępnych aplikacji lub kliknąć na konkretną kategorię w celu wyświetlenia listy aplikacji do niej należących.
 • Wybranie opcji Usługi powoduje rozwinięcie listy głównych kategorii usług dostępnych w systemie. Można wybrać opcję Wszystkie w celu przejścia do listy wszystkich dostępnych usług lub kliknąć na konkretną kategorię w celu wyświetlenia listy usług do niej należących.
 • Wybranie opcji Wiadomości powoduje przejście do strony prezentującej ostatnie wydarzenia w Katalogu Aplikacji i Usług. Więcej szczegółów dotyczących wiadomości znajduje się na stronie Zapisywanie się na newsletter.
 • Wybranie opcji Pomoc powoduje rozwinięcie listy zawierającej następujące opcje:
  • Zgłoś problem  powoduje otworzenie okna zawierającego odnośnik do Helpdesku  strony, na której można zgłaszać problemy dotyczące Katalogu aplikacji i Usług oraz innych usług w infrastrukturze PLGrid.
  • Podręcznik użytkownika  przenosi użytkownika na stronę główną niniejszej dokumentacji.
  • Opisy stanów  wyświetla listę zawierającą opisy możliwych stanów aplikacji w systemie.
 • Po prawej stronie menu znajduje się przycisk Zaloguj. Jego kliknięcie przenosi użytkownika na stronę logowania. Po zalogowaniu w miejscu przycisku Zaloguj wyświetla się nazwisko użytkownika. Kliknięcie nazwiska powoduje rozwinięcie listy zawierającej dodatkowe opcje:
  • Profil  powoduje przeniesienie do strony profilu użytkownika.
  • Wyloguj  powoduje wylogowanie użytkownika.
 • No labels