Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Każdy zalogowany użytkownik Katalogu Aplikacji ma dostęp do strony profilu użytkownika. Link do niej jest dostępny z listy rozwijanej po kliknięciu nazwy użytkownika na pasku u góry strony.

Na stronie profilu dostępne są trzy zakładki:

Szczegóły

Strona wyświetlająca podstawowe informacje o użytkowniku  imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Jeśli użytkownik posiada jakiekolwiek role w systemie, na tej stronie zostanie również wyświetlona ich lista.

Ustawienia

Strona wyświetlająca i umożliwiająca zmianę ustawień użytkownika. Obecnie dla użytkownika nieposiadającego ról administracyjnych dostępne są trzy opcje:

  • Wysyłaj wiadomości na adres e-mail. Użytkownik posiadający rolę administracyjną może również ustalić, czy chce otrzymywać powiadomienia administracyjne na adres e-mail;
  • Liczba elementów na stronie. Zmiana tego ustawienia sprawia, że wszystkie listy, na przykład lista aplikacji, będą zawierały na stronie wybraną przez użytkownika liczbę elementów;
  • Automatyczne wylogowanie. Ustawienie tej opcji spowoduje, że użytkownik zostanie wylogowany po 30 minutach braku aktywności na stronie.
  • Wyświetlaj wszystkie aplikacje. Opcja dostępna dla użytkowników z rolą pracownika PL-Gridu. Ustawienie jej spowoduje, że na liście aplikacji prezentowane będą również aplikacje w stanie nieopublikowana oraz porzucona.

Uwaga  po zmianie ustawień konieczne jest kliknięcie przycisku Zapisz.

Obserwowane

Strona prezentująca listę obserwowanych przez użytkownika obiektów. Umożliwia sprawdzenie daty zapisania się na subskrypcję danego obiektu oraz usunięcie go z obserwowanych przy pomocy przycisku po prawej stronie wiersza listy.

Usługi

Strona prezentująca listę usług, o których aktywację użytkownik aplikował wraz z aktualnym statusem (aktywna, oczekująca na aktywację itd.).

Wyświetlaną listę usług można filtrować wpisując szukaną frazę w okienko Filtruj.

Przycisk Odśwież wymusza aktualizację informacji o stanie poszczególnych usług, można z niego skorzystać w czasie oczekiwania na zatwierdzenie aktywacji usługi przez administratora.

  • No labels