Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Zadaniem usługi OPTIMA (ang. OPTIMization for Application) jest dostarczenie środowiska oraz dokumentacji, która ułatwiłaby użytkownikom rozpoczęcie zrównoleglania oraz optymalizacji swoich aplikacji

Aktywowanie usługi

Do skorzystania z usługi OPTIMA wymagane jest w pierwszej kolejności posiadanie konta w portalu PLGrid. Instrukcję jak stworzyć nowe konto można znaleźć w rozdziale Rejestracja podręcznika użytkownika. Mając konto należy w portalu zawnioskować o dostęp do usługi OPTIMA. Instrukcję jak zarządzać dostępem do usług można znaleźć w rozdziale Usługi i aplikacje w PLGrid.

Usługa OPTIMA składa się z dokumentacji oraz środowiska. Aby móc korzystać ze środowiska, należy mieć możliwość zlecania zadań do infrastruktury PLGrid. Ponieważ zalecanym sposobem dostępu do środowiska usługi OPTIMA jest klient interaktywny systemu QCG, zalecane jest aktywowanie dostępu do usługi Globalny dostęp QosCosGrid. Innym sposobem dostępu do oprogramowania zainstalowanego w ramach usługi OPTIMA jest zlecanie zadań interaktywnych bezpośrednio do systemu kolejkowego.

Pierwsze kroki

Usługa OPTIMA zawiera następujące dokumenty:

Dokument Środowisko OPTIMA zawiera szczegółowe informacje na temat oprogramowania zainstalowanego w ramach usługi OPTIMA.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Ewentualne problemy i pytania powinny być sygnalizowane za pośrednictwem strony internetowej Helpdesku.

 

  • No labels