Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Aby ułatwić dostęp do informacji prezentowanych w trakcie szkoleń bezpośrednich, została utworzona nowa usługa eKursy. Przeznaczona jest ona dla wszystkich użytkowników infrastruktury PLGrid i oferuje dostęp do platformy szkoleń zdalnych, pozwalających na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. eKursy na platformie oprócz informacji tekstowych, mogą zawierać materiały multimedialne, liczne przykłady, ćwiczenia do wykonania oraz testy pozwalające samodzielnie sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy.

Materiały na eKursach mogą być podzielone na szereg modułów tematycznych zakończonych testem, którego zaliczenie pozwala na przejście do kolejnego modułu. Praca uczestników jest monitorowana przez prowadzącego eKurs, do którego warto też wysłać zapytanie w przypadku wątpliwości, czy niejasności, dotyczących prezentowanych zagadnień. W ramach eKursu funkcjonuje także forum dyskusyjne, pozwalające na wymianę poglądów i uwag związanych z tematyką szkolenia.

Na konkretny eKurs w kategorii PLGrid użytkownik, posiadający konto w portalu PLGrid, może zapisać się w wybranym przez siebie momencie i zapoznawać się z materiałem w indywidualnym tempie.

eKursy są dostępne z dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej przez 7 dni w tygodniu.

Platforma może być również wykorzystana przez naukowców do tworzenia własnych eKursów, związanych z aktualnymi badaniami, a także przez uczelnie do przygotowywania eKursów dla studentów.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące tematyki i zakresu eKursów. Sugestie te prosimy zgłaszać przez Helpdesk.

Aktywowanie usługi

Aby aktywować usługę należy posiadać konto w Infrastrukturze PLGrid (Pomoc: Rejestracja) oraz aplikować o nią poprzez Portal PLGrid (Pomoc: Aplikowanie o usługę).

W celu aktywacji postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

Pierwsze kroki

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do usługi. Aby się zalogować należy napierw udać się na stronę główną platformy eKursy i wcisnąć jeden z przycisków 'Zaloguj się':

Użytkownicy PLGrid korzystają  następnie z opcji logowania za pomocą konta w infrastrukturze PLGrid.


Jeżeli certyfikat PLGrid jest zainstalowany w przeglądarce logowanie przeprowadzane jest poprzez usługę OpenID.

Inne osoby posiadające konta logują się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Niektóre kursy są również dostępne dla gości. Aby uzyskać do nich dostęp, należy wybrać przycisk 'Zaloguj się jako gość'.

Zaawansowane użycie

Zakładanie nowego kursu

Aktualna procedura zakładania nowego kursu wygląda następująco:

 1. Użytkownik zgłasza zapotrzebowanie na kurs poprzez interfejs Helpdesk podając równocześnie informacje o nazwie kursu i administratorach kursu. Poniżej preferowany szablon wiadomości:
  1. Kto zgłasza: nazwa konta w infrastrukturze PLGrid, imię, nazwisko
  2. Grupa docelowa kursantów (studenci, użytkownicy usługi, pracownicy PLGrid, itp.)
  3. Krótki opis szkolenia (będzie dostępny dla wszystkich): dla kogo jest przewidziane i co będzie zawierać, np. "Szkolenie będzie zawierało podstawowe informacje o systemie Linux i przeznaczone jest dla jego początkujących użytkowników."
  4. Preferowana nazwa i kategoria (folder nadrzędny) kursu
  5. Preferowany termin startu i czas trwania kursu
  6. Informacja o dodatkowych prowadzących kurs (jeśli istnieje taka potrzeba): nazwa konta w infrastrukturze PLGrid, imię, nazwisko
 2. Po weryfikacji i zatwierdzeniu zgłoszenia administratorzy usługi zakładają i udostępniają kurs dla podanych kont. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie mailowe o zatwierdzeniu założenia kursu.
 3. Prowadzący kurs logują się na platformę po uprzedniej aktywacji usługi w Portalu PLGrid (tylko, jeżeli wcześniej nigdy się na nią nie logowali - krok ten pozwala na utworzenie konta i powiązanie go z infrastrukturą).
 4. Administratorzy usługi dodają prawa dostępu dla prowadzących do nowo utworzonego kursu.


Pierwsze kroki po założeniu własnego kursu

 1. Nowo utworzony kurs jest widoczny wyłącznie dla prowadzących. Po jego uzupełnieniu prowadzący sam zmienia jego status na widoczny (Pomoc: Widocznośc kursu)
 2. Prowadzący musi ustalić metodę zapisu na kurs (Blok Administracja > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów). Tutaj może np. zezwolić użytkownikom na samodzielne zapisywanie na kurs z opcją podawania hasła. W tym scenariuszu hasło należy przekazać docelowym użytkownikom kursu we własnym zakresie (np. na zajęciach wprowadzających, seminarum szkoleniowym lub mailem). (Pomoc: Metody zapisu)

Gdzie szukać dalszych informacji?

Na większości stron w stopce po prawej stronie znajduje się link do dokumentacji dla danej strony.

 • No labels