Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednym z ważniejszych dla użytkownika widoków w portalu UNICORE jest panel umożliwiający przeglądanie zasobów UNICORE. Jest to graficzny sposób prezentacji listy zadań i zasobów dyskowych w poszczególnych ośrodkach. Jest to ten sam sposób prezentacji stanu gridu, jaki umożliwia aplikacja UNICORE Rich Client. Tutaj użytkownik może zapoznać się z katalogami grup (zespołów) oraz zawartością swojego katalogu domowego. Ma także dostęp do katalogów swoich zadań, zarówno tych zakończonych jak i trwających lub oczekujących. Prezentuje to poniższy obrazek.

Widok przeglądania zasobów UNICORE

Panel przeglądania gridu umożliwia m.in.:

  • wyświetlenie szczegółów zadania oraz dostępnych plików i katalogów,
  • usuwanie zakończonych zadań oraz niepotrzebnych plików lub katalogów,
  • przeglądania katalogów zadań obliczeniowych z możliwością pobrania lub edycji poszczególnych plików,
  • zatrzymanie aktualnie trwających obliczeń.

Co dalej?

Przeglądanie zasobów pozwala na zapoznanie się z posiadanymi danymi oraz zasobami infrastruktury. Każdy użytkownik PL-Gridu zainteresowany jest nie tylko przeglądaniem danych, ale i możliwością uruchamiania obliczeń. Do tego służy następny widok umożliwiający wybranie aplikacji oraz wymaganych zasobów dla własnych obliczeń.