Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W momencie uruchomienia większej liczby obliczeń przez użytkownika, przydatny okaże się panel prezentujący listę zadań. Pozwala on m.in.:

  • sprawdzić aktualny status zadania (zakolejkowane, wykonywane, zakończone),
  • przerwać niezakończone dotychczas zadanie,
  • odświeżyć listę zadań uwzględniając również te uruchomione za pomocą innych klientów UNICORE (URC, UCC),
  • przeglądać katalogi robocze zadań obliczeniowych.

Poniższy zrzut ekranu prezentuje odświeżanie aktualnej listy zadań użytkownika.

Lista zadań podczas odświeżania statusu

Ponadto, widok listy zadań umożliwia również podgląd szczegółów uruchomionych zadań. Przykład okienka prezentującego szczegóły zakończonego zadania prezentuje poniższy obrazek.

Wyświetlenie szczegółów zadania

Jak widać, można w ten sposób uzyskać takie informacje o zadaniu, jak jego nazwę, status, kod wyjścia zakończonych obliczeń, zdefiniowane zasoby oraz ośrodek, w którym zadanie zostało uruchomione. Pozwala to użytkownikowi w łatwy sposób sprawdzić zasoby wykorzystane podczas określonych obliczeń.

Co dalej?

W zasadzie w tej chwili wszystko. Po tym krótkim przedstawieniu możliwości, czas na własne eksperymenty. W razie problemów oczywiście służymy pomocą. Wystarczy skorzystać z Helpdesku lub napisać na adres: unicore@helpdesk.plgrid.pl.