Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Current »

Usługa "Platforma AstroGrid-PL" jest w rzeczywistości zbiorem 4 usług dedykowanych astronomii. Ponieważ są one wzajemnie powiązane, a 3 z nich są osadzone w portalu AstroGrid-PL, to dla wygody użytkownika wprowadzono jedną platformę, której aktywacja daje dostęp do wszystkich 4 usług oraz pewnych dodatkowych funkcjonalności portalu.

Ważne!

Platforma AstroGrid-PL wykorzystuje kilka innych usług PL-Grid. Przed jej aktywacją należy aktywować 4 usługi nadrzędne:

  • Usługi dostępowe / Dostęp do klastra ZEUS
  • Usługi dostępowe / Dostęp do Platformy Cloud Computing Cyfronet
  • Usługi dostępu do danych / iRODS
  • Usługi dostępu do danych / QCG-Data

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy usług składowych AstroGrid-PL w języku polskim wraz z odnośnikami do pełnej dokumentacji na portalu AstroGrid-PL w języku angielskim.

 Usługa Astro-pipelines pozwala na automatyzację zadań złożonych typu pipeline, a więc powszechnie spotykanych w astronomii. Bazuje ona na  środowisku workflow - Kepler w którym pipeliny są tworzone graficznie poprzez łączenie aktorów (elementarnych cegiełek wykonujących określone zadanie) przy użyciu kabli (które transportują dane). Kepler ma wbudowaną bibliotekę ponad 400 aktorów (np. 'wyrażenie matematyczne', 'czytnik danych tabelarycznych', 'kod Java', 'skrypt Python', 'narysuj wykres'). Nasza usługa rozszerza funkcjonalność Kepler-a poprzez: dodatkową bibliotekę aktorów 'astronomicznych', gotowe do użycia pipeliny oraz trzy rozwiązania upraszczające jego używanie.

Elementy usługi:

  Virtual Research Environment  - preinstalowana maszyna wirtualna dostępna poprzez VNC w Chumrze PL-Grid. Możliwość użycia webowego klienta VNC - wystarczy tylko przeglądarka! 

  Desktop Environment  - pobierz instalator dla systemu Linux, który zainstaluje i skonfiguruje całe środowisko Astro-pipelines na Twoim komputerze (Kepler, gotowe pipeliny, potrzebne narzędzia Wirtualnego Obserwatorium)

  Pipelines manager  - zarządzaj własnymi pipelinami poprzez przeglądarkę: wgraj, ściągnij, etykietuj, zmieniaj parametry i współdziel w samodzielnie tworzonych grupach. 


>>> Full documentation in english only <<<

 Usługa InSilicoLab for Astrophysics jest platformą WWW do astrofizycznych eksperymentów numerycznych w infrastrukturze PL-Grid. Obecnie w pełni zaimplementowany jest kod MHD - Piernik. Usługa znajduje się na osobnym portalu.

 

>>> Pełna dokumentacja <<<


Usługa Astro-data to gridowy system zarządzania danymi bazujący na popularnym systemie iRODS. Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów pamięci masowej w różnych lokalizacjach (obecnie w ACK Cyfronet oraz w ośrodkach astronomicznych: CAMK i OAUJ). Zasoby te są zintegrowane w federację dzięki czemu są dostępne w jednolity sposób poprzez klienty: linii poleceń (CLI), desktop (aplikacja java) oraz webowy. Astro-data to nie tylko przechowywanie danych - dane mogą być opisywane metadanymi (np. w celu łatwego wyszukiwania), można definiować złożone prawa dostępu, definiować automatyczne reguły zarządzania danymi i metadanymi oraz udostępniać dane poza usługę poprzez WWW. Ponadto, w ramach usługi, udostępniamy publicznie wybrane dane dziedzinowe (głównie zeskanowane przez nas klisze archiwalne z OA UJ oraz z CA UMK, dane indywidualnych użytkowników, a wkrótce repozytorium danych z teleskopu SALT). Liczymy, że usługa znacznie ułatwi współdzielenie danych astronomicznych i przyczyni się do stymulacji współpracy krajowej i międzynarodowej.

Elementy usługi:

  Klient WWW  -  zarządzaj danymi i metadanymi, kopiuj do/z zasobów usługi, udostępniaj na zewnątrz - wszystko z poziomu przeglądarki internetowej!

  Klient desktop -  podobnie jak klient WWW lecz jest to aplikacja w Java (działa na popularnych systemach operacyjnych) - ma trochę więcej funkcji, lepsza wydajność przy dużych transferach danych.

  Publiczne repozytoria - udostępniamy publicznie wybrane zestawy danych astronomicznych.

 

>>> Full documentation in english only <<<


Wirtualne Obserwatorium (ang. VO - Virtual Observatory) jest inicjatywą środowiska astronomicznego koordynowaną poprzez IVOA, która na celu integrację wszelkich danych, zasobów i usług astronomicznych w jednym ekosystemie informatycznym. Usługa Polskie Wirtualne Obserwatorium jest pierwszym polskim wkładem do tego ekosystemu. Mając na celu stworzenie bazy do dalszego rozwoju VO w Polsce, dostarczamy infrastrukturę kilku centrów danych VO wraz z pierwszymi zestawami danych oraz wsparciem technicznym przy udostępnianiu kolejnych danych. Ponadto, w ramach tego projektu podjęliśmy olbrzymie zadanie zeskanowania klisz archiwalnych przechowywanych w polskich jednostkach naukowych. Skany są udostępniane jako dane publiczne w usłudze Astro-data oraz stopniowo będą opisywane i publikowane w VO.

Elementy usługi:

  • Wsparcie publikacji - informacje i narzędzia wspierające użytkownika w publikacji danych w VO 
  • Serwis VOSCA (VO Star Cluster Analysis) - serwis WWW dedykowany do analizy i porównywania symulacji gromad gwiazdowych  icated service to analyse and compare simulations of star clusters in the browser, exploiting the VO standards! Includes simulations with the MOCCA code (more codes will come in future).
  • Centra danych VO - the data centers which make the datasets available via VO protocols. It includes the national VO registry (to find the data).

 

>>> Full documentation in english only <<<


 

  • No labels