Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kto to jest GOA?

Przygotowaliśmy naszym użytkownikom nowe narzędzie: Katalog Aplikacji. Dzięki niemu każdy może w łatwy i wygodny sposób dowiedzieć się, jakie aplikacje dostępne są w ramach PLGrid. Co więcej, w jednym miejscu zebrana jest pełna informacja o wersjach dostępnych w każdym z ośrodków. Ci, którzy sobie tego zażyczą, mogą dostawać powiadomienia o instalacji nowych wersji aplikacji, wycofaniu starych bądź planowanych przerwach w ich dostępności.

Globalny Opiekun Aplikacji (GOA) to rola nadawana osobom, które mają "pod kontrolą" wybraną aplikację w infrastrukturze PLGrid. Globalny Opiekun nie musi znać się na szczegółach technicznych instalacji. Idealny GOA to aktywny użytkownik pakietu, któremu zależy, aby aplikacja była w jak najlepszej kondycji na infrastrukturze. W szczególności - potrafi stwierdzić, czy konkretna aplikacja działa poprawnie, czy kolejne wersje aplikacji różnią się czymś istotnym, czy warto instalować nowe wersje, utrzymywać stare itp.

Globalnym Opiekunem może zostać też osoba, która nie jest ekspertem w korzystaniu z danej aplikacji, ale ją instalowała na którejś z maszyn PLGrid i ma o niej podstawowe pojęcie.

Osoba będąca GOA może, ale nie musi być pracownikiem PLGrid.

Dlaczego warto zostać GOA?

Globalny Opiekun ma pieczę nad aplikacją w skali kraju - od razu widzi pojawienie się nowej wersji czy problemy z jej uruchamianiem na konkretnym klastrze. GOA może wpływać na decyzje podejmowane przez centra obliczeniowe co do instalacji czy aktualizacji danego pakietu. Jeśli opiekun aplikacji zauważy jakieś problemy z jej działaniem - Katalog da mu możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą odpowiedzialną za aplikację w danym centrum. Sprawy zgłaszane przez opiekunów, jako szczególnych użytkowników, zyskują wyższy priorytet.

Jak zostać GOA?

Aby zostać GOA, wystarczy w Katalogu Aplikacji (po zalogowaniu) wyszukać wybraną aplikację, kliknąć w jej nazwę, a potem wybrać "Aplikuj o rolę Globalnego Opiekuna". Potwierdzenie powinno przyjść mailem w ciągu pojedynczych godzin. Rola GOA może być też przyznana przez Administratora Katalogu Aplikacji.

Z kim współpracuje GOA?

W każdym ośrodku, który zainstalował daną aplikację, powinien być wyznaczony Lokalny Opiekun Aplikacji (LOA). Lokalny Opiekun odpowiedzialny jest za instalację i poprawność działania aplikacji w danym ośrodku. GOA może być jednocześnie LOA w jednym z ośrodków - dobrze, żeby tak było, ale nie jest to obowiązkowe.

W razie problemów lub wątpliwości Globalny Opiekun powinien zwrócić się do Administratora Katalogu Aplikacji.

Co powinien robić GOA?

  • Na początek warto uzupełnić podstawowe informacje o aplikacji, o ile ich jeszcze nie ma - jednozdaniowy opis, adres strony producenta, dziedzinę naukową itp. To wszystko dostępne jest na głównej stronie aplikacji, pod przyciskiem "Zarządzaj/Edytuj".
  • Warto też uzupełnić inne zakładki, np. podać linki do dokumentacji (bądź napisać coś od siebie). Można też opisać przykładowe scenariusze (przypadki) użycia aplikacji.
  • Jeśli opiekun dostanie mailem powiadomienie, że pojawiła się nowa wersja aplikacji, może ją od razu opublikować. Będzie wtedy widoczna w Katalogu dla wszystkich użytkowników. Jeśli tego nie zrobi, wersja ta zostanie opublikowana automatycznie po 7 dniach.
  • Jeśli opiekun dostanie mailem powiadomienie, że aplikacja nie działa w jakimś ośrodku i komunikaty takie powtarzają się wielokrotnie, może wysłać prośbę do Lokalnego Opiekuna Aplikacji o przyjrzenie się problemowi (adresy e-mail lokalnych opiekunów są podane na stronie aplikacji). Warto pamiętać, że w komunikacie o błędzie są dodatkowe informacje - można się z nimi zapoznać i zasugerować jakieś rozwiązanie.
  • Opiekun może zajrzeć też do zakładki "Monitorowanie", gdzie widać w jednym miejscu gdzie i w jakiej wersji dostępna jest aplikacja.
  • Jeżeli opiekun dostanie mailem powiadomienie, że konkretna wersja aplikacji na klastrze jest planowana do usunięcia, a jego zdaniem powinna jeszcze zostać, może dać znać Lokalnemu Opiekunowi, żeby wstrzymał się z wycofaniem tej wersji.
  • W przyszłości GOA będzie mógł zaproponować przykładowe pliki testowe, które pozwolą ustawić automatyczne monitorowanie poprawności działania aplikacji.

Ważne informacje

 

  • No labels