Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Krótki opis usługi

Prognozy pogody są przygotowywane z zastosowaniem modelu Weather Research and Forecasting (WRF ARW). System prognoz korzysta z dwóch domen zagnieżdżonych, o siatkach 12km x 12km, obejmującej Europę, oraz 4km x 4km. Usługa WRF4PLweb prezentuje wyniki prognoz dla domeny o większej rozdzielczości obejmującej swym zasięgiem obszar Polski.
Warunki brzegowe i początkowe do modelowania pobierane są z globalnego systemu GFS, w siatce 0.5 deg x 0.5 deg. Prognozy obliczane są cztery razy na dobę, natomiast aktualizacja prognoz następuje około godziny 7:00, 13:00, 19:00 i 1:00 czasu UTC.
Usługa WRF4PLweb pozwala uzyskać przestrzenną i czasową informację o:

  • Ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza
  • Temperaturze na poziomie 0 i 2 m n.p.g.
  • Temperaturze punktu rosy (Td)
  • Sumie opadu atmosferycznego - wartości akumulowane od początku trwania prognozy
  • Wilgotności właściwej i wilgotności względnej
  • Prędkości i kierunku wiatru
  • Ewapotranspiracji potencjalnej, obliczanej w ramach usługi EvapProg: system prognozowania ewapotranspiracji (http://evapprog.plgrid.pl)

Za pomocą usługi można korzystać również z archiwum prognoz. Poprzez Archiwum dostępne są prognozy z poprzednich dni. Dostęp do prognoz archiwalnych odbywa się poprzez OpenID.
Wyniki prezentowane w ramach usługi WRF4PLweb to dane surowe, które są bezpośrednim wynikiem modelowania z wykorzystaniem WRF.

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem pracy z WRF4PLweb, użytkownik powinien zapoznać się ze Wskazówkami dla użytkownika.

Domyślnie, system prezentuje prognozę dla temperatury powietrza na 2m n.p.g. Użytkownik może zmienić parametr, korzystając z menu "wybierz parametr":

Domyślnie prezentowana jest treść dla pierwszej godziny prognozy. Użytkownik może zmieniać godziny, korzystając z odpowiednich przycisków:

Możliwe jest automatyczne wyświetlanie kolejnych warstw, po kliknięciu przycisku Animuj.

Użytkownik może zapytać o dany parametr dla wskazanego miejsca, klikając w dowolnym miejscu okna mapy. Dodatkowo, po wybraniu opcji "Odpytywanie wszystkich warstw?" Użytkownik może wyświetlić przebieg czasowy wybranego parametru (wykres):

 

Zaawansowane użycie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do danych archiwalnych:

Po zalogowaniu się, Użytkownik może pobrać wskazaną prognozę jako warstwy w formacie GeoTiff. Wymagane jest wprowadzenie daty oraz godziny prognozy, a następnie kliknięcie przycisku "Sprawdź dostępność danych i generuj wizualizację":

Przygotowanie informacji archiwalnych dla Użytkownika może potrwać kilka minut. W tym czasie nie należy m.in. odświeżać okna przeglądarki.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

  • No labels