Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Krótki opis usługi

W ramach usługi udostępniony jest hybrydowy system komputerowy, umożliwiający przeprowadzenie symulacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali z wykorzystaniem możliwości infrastruktur gridowych. Proponowany system komputerowy łączy w sobie funkcjonalność oprogramowania ManuOpti, będący integratorem programów do symulacji numerycznych, oraz systemu Scalarm, umożliwiający mapowanie obliczeń bezpośrednio na infrastrukturę gridową, a także zaawansowaną analizę wyników. Dzięki dostarczonej w ramach usługi funkcjonalności możliwe jest:

 • Stworzenie listy programów do symulacji numerycznych,
 • Zaprojektowanie cykli produkcyjnych,
 • Wygenerowanie certyfikatu proxy na podstawie certyfikatu z portalu PLGrid,
 • Stworzenie scenariuszy cykli produkcyjnych w Systemie Scalarm,
 • Stworzenie eksperymentów w Systemie Scalarm,
 • Uruchomienie obliczeń stworzonych eksperymentów na infrastrukturze gridowej.

Aktywowanie usługi

Aby móc skorzystać z usługi należy:

 • Założyć konto w portalu PLGrid,
 • Pozyskać certyfikat,
 • W portalu PLGrid, na zakładce "Moje konto", "Platforma dziedzinowa:  Technologie Przetwarzania Metali" - aktywować usługę ManuOpti,
 • Ściągnąć aplikację kliencką usługi ManuOpti. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Klient usługi uruchamia się tylko na systemach operacyjnych Microsoft Windows i wymaga zainstalowania Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej, oraz serwera bazy danych MySql (login: root, hasło: root).

Pierwsze kroki

Poniższy opis przedstawia przykładowe wykorzystanie systemu (usługi) ManuOpti.

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti.

 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie.

 

 

 

Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator

 

Transformator do programu symulującego walcowanie,

Eksternal walcowanie drutu,

"srednica",

"temperatura"

Projekt -> Nowy

 

Projektowanie ->  Dodaj

 

Zakończ


 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Problemy i pytania związane z działaniem usługi ManuOpti należy kierować poprzez helpdesk PL-Grid (kolejka "ManuOpti").

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

 • No labels