Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 31 Next »

Krótki opis usługi

W ramach usługi udostępniony jest hybrydowy system komputerowy, umożliwiający przeprowadzenie symulacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali z wykorzystaniem możliwości infrastruktur gridowych. Proponowany system komputerowy łączy w sobie funkcjonalność oprogramowania ManuOpti, będący integratorem programów do symulacji numerycznych, oraz systemu Scalarm, umożliwiający mapowanie obliczeń bezpośrednio na infrastrukturę gridową, a także zaawansowaną analizę wyników. Dzięki dostarczonej w ramach usługi funkcjonalności możliwe jest:

 • Stworzenie listy programów do symulacji numerycznych,
 • Zaprojektowanie cykli produkcyjnych,
 • Wygenerowanie certyfikatu proxy na podstawie certyfikatu z portalu PLGrid,
 • Stworzenie scenariuszy cykli produkcyjnych w Systemie Scalarm,
 • Stworzenie eksperymentów w Systemie Scalarm,
 • Uruchomienie obliczeń stworzonych eksperymentów na infrastrukturze gridowej.

Aktywowanie usługi

Aby móc skorzystać z usługi należy:

 • Założyć konto w portalu PLGrid,
 • Pozyskać certyfikat,
 • W portalu PLGrid, na zakładce "Moje konto", "Platforma dziedzinowa:  Technologie Przetwarzania Metali" - aktywować usługę ManuOpti,
 • Ściągnąć aplikację kliencką usługi ManuOpti. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Klient usługi uruchamia się tylko na systemach operacyjnych Microsoft Windows i wymaga zainstalowania Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej, oraz serwera bazy danych MySql (login: root, hasło: root).

Pierwsze kroki

Poniższy opis przedstawia przykładowe wykorzystanie systemu (usługi) ManuOpti w celu zaprojektowania procesu produkcji śrub.

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti. 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie. 3. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostaly dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.
 4. Program do symulacji walcowania drutu jest pierwszym w sekwencji programów uruchamianych kolejno po sobie i wymaga sprecyzowania nazw parametrów wejściowych. Umożliwi to uruchomienie obliczeń dla konkretnych wartości parametrów podanych w graficznym interfejsie systemu ManuOpti. W tym celu należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator.

 5. Należy sprecyzować: 
  - nazwę transformatora (w tym przykładzie: Transformator do programu symulującego walcowanie), 
  - Rodzaj: Transformator wejściowy,
  - Program wyściowy: Eksternal walcowanie drutu, 
  - Dodać parametry ("srednica" - bez polskich znaków!, "temperatura"), dokładnie z takimi nazwami ( i symbolami), ponieważ jest to uwarunkowane programem do wykonania obliceń walcowania drutu.

  Zapisz transformer. 6. Konfiguracja oprogramowania została zakończona, następnie zostanie zaprojektowany proces produkcji śrub: menu Projekt -> Nowy. Wybieramy kolejno: (1) Kategorię (Procesy metalurgiczne), (2) Nazwę (produkcja srub), (3) Utwórz.
 7. W nowo stworzonym projekcie dodajemy kolejne procesy do wykonania: menu Projektowanie ->  Dodaj. Wybieramy kolejno (jedno kliknięcie na każdy przycisk): Walcowanie drutu (przycisk dodaj), Kucie srub (przycisk dodaj), Zakończ.
 8. Następnie należy sprecyzować wartości parametrów wejściowych symulacji.

 9. asdasd

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończ


 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Problemy i pytania związane z działaniem usługi ManuOpti należy kierować poprzez helpdesk PL-Grid (kolejka "ManuOpti").

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

 • No labels