Test

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

 

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Repozytorium - główna strona

Chcą przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium


Dodanie danych do repozytorium - Amazon Data

Chcąc dodać dane do repozytorium, należy wybrać kolekcję, w której dane zostaną umieszczone. Lista kolekcji jest widoczna na pierwszej stronie usługi w dolnej części strony.

 

Po wybraniu docelowej kolekcji, wyświetlana jest jej strona główna. Na tej stronie można przejrzeć paczki danych umieszczone w kolekcji. Dane są prezentowane w formie listy. Po kliknięciu na element listy, można przejść do wyświetlenia szczegółów paczki danych.

 

Pod tytułem kolekcji a nad listą paczek danych znajduje się link umożliwiający dodawanie nowych paczek danych do kolekcji Submit to this collection.

 

 

Dodanie plików danych - metod przeciągnij/upuść albo wybranie danych z dysku.

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

Po wejściu do Portalu przechodzimy do zakładki Repozytorium

Następnie postępujemy zgodnie poniższą instrukcją

Następnie wybieramy plik i zapisujemy go na dysk. 

Edycja informacji o zbiorze dancyh - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybiermay przycisk Edit [Edycja]

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

Zapisujemy informacje

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

Wybieramy, np. publikacje w roku 2015

albo 2012

Filtrować możemy wg własnego uznania, parametrów 

 

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

  • No labels