Test

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

 

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Repozytorium - główna strona

Chcą przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium


Dodanie danych do repozytorium - Amazon Data

Chcąc dodać dane do repozytorium, należy wybrać kolekcję, w której dane zostaną umieszczone. Lista kolekcji jest widoczna na pierwszej stronie usługi w dolnej części strony.

 

Po wybraniu docelowej kolekcji, wyświetlana jest jej strona główna. Na tej stronie można przejrzeć paczki danych umieszczone w kolekcji. Dane są prezentowane w formie listy. Po kliknięciu na element listy, można przejść do wyświetlenia szczegółów paczki danych.

 

Pod tytułem kolekcji a nad listą paczek danych znajduje się link umożliwiający dodawanie nowych paczek danych do kolekcji Submit to this collection.

 

Aby dodać paczkę danych do kolekcji należy, oprócz wskazania lokalizacji pliku na dysku, podać informacje opisujące paczkę danych. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane. Przy każdym z pól znajduje się opis wskazujący na znaczenie przekazywanych informacji.

Po wypełnieniu danych, wciskamy Next, aby przejść do kolejnego ekranu.

 

Na kolejnym ekranie należy podać pozostałe wymagane informacje. Po zakończeniu, należy wcisnąć Next,aby przejść do następnego ekranu.

 

Na kolejnym ekranie należy wypełnić pole Description, w którym powinien się znaleźć krótki opis zawartości paczki danych dodawanych do kolekcji.

Po zakończeniu, należy wybrać przycisk Next, aby przejść do ekranu dodawania pliku z dysku.

 

Pliki można dodawać na dwa sposoby:

  1. Przez przeciągnięcie pliku z dysku na pasek Select a file or drag & drop files..., lub
  2. Przez wskazanie lokalizacji pliku

 

 

Postęp przesyłania plików na serwer można śledzić na zielonym pasku postępu na środku ekranu. 

Ważne Należy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną dodane do repozytorium. W przeciwnym razie, może dojść do nieprzewidzianych błędów w czasie korzystania z repozytorium.

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

Po wejściu do Portalu przechodzimy do zakładki Repozytorium

W dolnej części ekranu wyświetlane są informacje o paczkach danych przechowywanych w repozytorium pogrupowane wg. autorów, tematów i dat.

Wybieramy interesującą nas kategorię.

 

Na kolejnym ekranie możemy wyszukiwać lub filtrować wyniki wyszukiwania paczek danych. W naszym przypadku jest tylko jedna paczka dotycząca interesuącego nas tematu. 

Wybieramy plik do pobrania przez kliknięcie wTitle.

 

Plik zostanie pobrany na dysk po wybraniu View/Open.

Edycja informacji o zbiorze dancyh - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybiermay przycisk Edit [Edycja]

 

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

 

Zapisujemy informacje

 

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

Podobnie, jak w przypadku użycia Pobieranie danych.

 

Wybieramy, np. publikacje w roku 2015

albo 2012.


Filtrować możemy wg wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dokumentacje

  • Complex Networks biblioteki
  • Dokumentacja pakietu DSpace 

 

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

  • No labels