Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W poniższym folderze znajdują się pliki używane w przykładach.

  File Modified
File Centrifugal_Compressor.bgd Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File TBRInletProfile.csv Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File TBROutletProfile.csv Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File TBRTurbineRotor.gtm Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File TBRTurbineStator.gtm Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File R37_inlet.csv Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File R37_mode1_1p.csv Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File R37ATM_60k.gtm Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File ImmersedSolid.gtm Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File AxialIni_001.res Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File rotor.grd Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa
File stator.gtm Nov 03, 2015 by Wojciech Kalawa