Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Po wykonaniu zadania, wyniki można pobrać korzystając z przycisku Fetch output Files i wybierając odpowiednie pliki. Zostaną one wyświetlone z zakładce Output for job.

 

 

Pliki związane z zadaniem (zarówno pliki wynikowe jak i pliki przesłane z zadaniem) zobaczyć można również w oknie Grid Browser. Pliki można otworzyć, usunąć, pobrać na lokalny komputer itp. klikając na nich prawym przyciskiem myszki i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego.


 

Co dalej?

Storage

  • No labels