Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kaskada zadań umożliwia zadań w pewnej kolejności tak, aby dane wyjściowe jednego programu mogły stanowić dane wejściowe dla innej aplikacji. Graficzny klient systemu UNICORE umożliwia łatwe projektowanie takich kaskad metodą „przeciągnij i upuść”. Poszczególne elementy kaskady przygotowywane są analogicznie do zwykłych zadań. Aby utworzyć kaskadę należy jednak wybrać z menu File kolejno: New i Workflow Project.


 

W oknie projektu należy wprowadzić nazwę kaskady i kliknąć przycisk Finish.


 

W kliencie URC pojawi się okno, w którym można przygotować kaskadę zadań przeciągając na obszar roboczy odpowiednie elementy.

 

Co dalej?

Przykłady

  • No labels