Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Klient URC pobrany może zostać ze strony projektu: http://www.unicore.eu/download/unicore/.Najnowszą wersją jest klienta UNICORE 7.3.0.

 

Dalszy wybór zależny jest od systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

 

Użytkownik powinien rozpakować pobraną paczkę z oprogramowaniem.

 


 

Co dalej?

Konfiguracja klienta URC


  • No labels