Poniżej znajdują się niezbędne informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy w Infrastrukturze PLGrid.


Najważniejsze informacje

PLGrid to ogólnopolska infrastruktura informatyczna stworzona dla polskich naukowców. 5 największych akademickich ośrodków superkomputerowych w Polsce – z Krakowa, WarszawyPoznania, Gdańska i Wrocławia – połączyło swoje zasoby, oddając do dyspozycji Użytkowników ponad 2 PetaFlopsy mocy obliczeniowej oraz przestrzeń dyskową przekraczającą 20 PetaBajtów.

Możesz korzystać z infrastruktury, jeśli jesteś naukowo związany z polską uczelnią wyższą lub instytutem badawczym. Wspieramy pracowników naukowych, ale również ich doktorantów, studentów i innych członków zespołów naukowych.

Użytkownicy korzystają z zasobów PLGrid nieodpłatnie. O ich wielkości decydują nasi eksperci, rozpatrując Twój wniosek.

Zarejestruj się! REJESTRACJA


Nasza oferta dla naukowców obejmuje:

Jak uzyskać dostęp?

Aby uzyskać dostęp do Infrastruktury PLGrid, konieczne jest wykonanie kilku kroków. Wszystkie opisane tu procedury wykonywane są w ramach jednego panelu Użytkownika w Portalu PLGrid.


Zarejestruj się

Przejdź do Portalu i stwórz konto. W procesie rejestracji poprosimy Cię o podanie podstawowych danych, które będą służyć wyłącznie identyfikacji i weryfikacji Twojego konta i zarządzaniu usługami.

Wybrane przez Ciebie login i hasło umożliwią dostęp do wszystkich zasobów i usług Infrastruktury PLGrid, a więc do mocy obliczeniowej, przestrzeni przechowywania danych, chmury obliczeniowej, aplikacji naukowych, narzędzi pracy zespołowej, szkoleń oraz systemu Helpdesk.

Więcej na temat rejestracji

Podaj afiliację

Po aktywacji konta stwórz afiliację, potwierdzającą Twój związek z nauką polską. Jest to krok konieczny do uzyskania dostępu do zasobów PLGrid.

Jeśli jesteś zatrudniony w jednostce, w której prowadzisz badania naukowe, Twoją afiliacją będzie ta właśnie jednostka.

Jeśli chcesz korzystać z Infrastruktury a nie jesteś pracownikiem naukowym, musisz podać dane Opiekuna, z którym współpracujesz, np. profesora, kierownika zespołu, promotora itp. Poprosimy tę osobę o potwierdzenie Twojej tożsamości.

Jeśli sam pełnisz rolę Opiekuna naukowego, pamiętaj że bierzesz odpowiedzialność za swoich podopiecznych.

Nasi Operatorzy robią wszystko, by jak najszybciej zweryfikować podaną przez Ciebie afiliację. Jeśli jednak wymaga ona potwierdzenia ze strony Opiekuna, czas weryfikacji uzależniony jest także od szybkości jego reakcji. 

Więcej na temat afiliacji

Stwórz zespół

Infrastruktura organizuje świadczenie swoich usług wokół zespołów badawczych. Pozwalają one na wspólne obliczenia w ramach grantów oraz współdzielenie przestrzeni dyskowej.

Nie oznacza to, że nie możesz pracować sam - zespół może być jednoosobowy. Po jego utworzeniu, masz możliwość zapraszania kolejnych osób. Możesz też dołączyć do już istniejących zespołów: w panelu Użytkownika jednym kliknięciem wyślesz odpowiednie zapytanie do kierownika wybranego zespołu. 

Więcej na temat zespołów

Aplikuj o grant pilotażowy

Grant to porozumienie między Użytkownikiem a Infrastrukturą dotyczące wielkości udostępnianych zasobów.

Jeśli Twoje potrzeby obliczeniowe nie są duże lub chcesz wypróbować, jak działa Infrastruktura, wystarczy, że na tym etapie uzyskasz Granty pilotażowe PLGrid. Dzięki temu w trybie natychmiastowym otrzymasz 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej do wykorzystania w ciągu roku na każdym klastrze.

Do wnioskowania o grant właściwy oraz do jego rozliczania uprawniony jest jedynie Kierownik zespołu

Jeśli Twoje potrzeby okażą się większe, musisz zawnioskować o tzw. Grant właściwy PLGrid - przeczytasz o tym niżej.

Więcej na temat grantów 

Aktywuj usługę

Z zasobów PLGrid można korzystać w sposób tradycyjny (za pośrednictwem bezpośredniego połączenia z superkomputerem) lub za pomocą dedykowanych platform i usług dziedzinowych.

Aby aktywować interesujące Cię usługi, wybierz je z listy lub skorzystaj z wyszukiwarki.

Niektóre usługi do poprawnego działania wymagają aktywacji innych usług. Dowiesz się o tym wybierając z katalogu to, co Cię interesuje.

Więcej na temat usług
Uzyskaj certyfikat

Aby posiadać pełny dostęp do zasobów PLGrid – np. by móc korzystać z nich za pomocą middleware‘u – należy uzyskać certyfikat. Jest on specjalnym plikiem, identyfikującym Użytkownika w obrębie Infrastruktury. Jeśli chcesz logować się bez konieczności podawania hasła, zarejestruj swój certyfikat w przeglądarce. 

Więcej na temat certyfikatów

Aplikuj o grant właściwy

Do większych obliczeń potrzebny będzie tzw. grant właściwy. Jest on przyznawany wyłącznie zespołom Użytkowników. Do wnioskowania o grant właściwy oraz do jego rozliczania uprawniony jest jedynie Kierownik zespołu. Dlatego, nawet jeśli pracujesz sam, musisz wcześniej założyć jednoosobowy zespół. Kiedy grant jest już aktywny, mogą z niego korzystać wszyscy członkowie zespołu. Wnioskowanie o grant właściwy odbywa się, podobnie jak reszta procedur, w panelu użytkownika w Portalu PLGrid.

Więcej na tematy Grantów właściwych PLGrid

Co dalej?

Po uzyskaniu grantu pilotażowego lub właściwego należy zdecydować, jak będziemy wykorzystywać Infrastrukturę. W przypadku zlecania zadań obliczeniowych bądź składowania danych do wyboru mamy kilka narzędzi, zarówno dla osób znających trochę system Linux, jak i dla tych, które wolą korzystać z inferfejsów spod systemu Windows lub WWW. Dla wybranych dziedzin mamy dostępne usługi dziedzinowe w formie portali. Początkującym polecamy proste w obsłudze narzędzia okienkowe. Istnieje też możliwość bezpośredniego, tekstowego dostępu do klastrów obliczeniowych przez ssh.

W przypadku pytań lub wątpliwości skorzystaj z wyszukiwarki umieszczonej w prawym górnym rogu. Możesz także stworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

Last but not least

Mamy nadzieję, że Infrastruktura PLGrid realnie wpłynie na usprawnienie Twoich badań. Rezultaty naukowe w postaci publikacji powstałych przy wsparciu PLGrid powinny być raportowane do Infrastruktury w ramach rozliczeń grantów.


Podziękowanie (Acknowledgement) zamieszczane w publikacjach zwieńczających Twoją pracę z Infrastrukturą PLGrid powinno mieć następującą treść:

"We gratefully acknowledge Poland's high-performance Infrastructure PLGrid (HPC Centers: ACK Cyfronet AGH, PCSS, CI TASK, WCSS) for providing computer facilities and support within computational grant no. [Grant no.] ".

Przed pracą zobacz film!  • No labels