Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 55 Next »

Opis usługi

DataBank to usługa portalowa integrująca z infrastrukturą PLGrid wybrane systemy do tworzenia elektronicznych formularzy i zbierania danych naukowych. Usługa umożliwia użytkownikom w prosty sposób definiowanie problemowo-zorientowanych formularzy i samodzielne budowanie baz i banków danych oferując rozproszonym zespołom badawczym możliwość wielosesyjnego i wieloośrodkowego gromadzenia i współdzielenia danych przeznaczonych do dalszej analizy. Eksport danych do formatów umożliwiających ich dalsze przetwarzanie w usłudze R-SAD.DataBank jest usługą umożliwiającą zbieranie i przechowywanie danych dowolnego typu. Usługa powstała z myślą o pomocy w zbieraniu danych do badań naukowych. DataBank udostępnia między innymi takie akcje jak:

 •   eksport zbioru rekordów z projektu,
 •   import zbioru rekordów do projektu,
 •   eksport metadanych z projektu,
 •   eksport dokumentu dołączonego do pojedynczego rekord projektu,
 •   import dokumentu, który zostanie dołączony do pojedynczego rekordu projektu,
 •   kasowanie dokumentu dołączonego do pojedynczego rekord projektu,
 •   eksport różnego typu dokumentów dołączonych do projektu,
 •   eksport zdarzeń zachodzących w projekcie,
 •   eksport grupy zdarzeń (Arms) dla projektu,
 •   eksport powiązań pomiędzy dokumentami oraz zdarzeniami,
 •   eksport użytkowników danego projektu.

 

Adres usługi

Usługa dostępna jest pod adresem: databank.plgrid.pl

Dostępne narzędzia w DataBank

 • OpenClinica - OpenClinica jest jednym z najczęściej używanym oprogramowaniem typu 'open-source' w badaniach klinicznych. OpenClinica rozwijana jest od 2005 roku, została zaprojektowana z myślą o wielu potrzebach nowoczesnych środowisk badawczych.
 • Redcap - Prosta aplikacja, której zadaniem jest umożliwiać integrację danych medycznych oraz wykonywanie obliczeń na infrastrukturze PLGrid.Użytkownik ma dostęp do spójnej bazy danych, może przeglądać, filtrować dane zebrane przez innych użytkowników.
 • DataBank Simple - Zaawansowana aplikacja do gromadzenia i monitorowania danych do celów analiz statystycznych. Aplikacja umożliwia zbieranie danych dowolnego typu, import/ekport danych, dostęp do danych za pomocą API, robudowany system formularzy i ankiet.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dodatkowe materiały dotyczące wykorzystania usługi dostępne są tutaj, na  stronie pomocy usługi (strona dostępna po zalogowaniu) oraz tutaj.

Dodatkowo: krótki tutorial w jęz. ang..

W razie wątpliwości lub problemów prosimy skorzystać z systemu pomocy.

Kontakt

Zgłaszanie problemów i pomoc poprzez system helpdesk.

 

 

 

 • No labels