Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

 

 

Afiliacje

 • Afiliacja to powiązanie użytkownika z nauką polską.
 • Afiliacja jest niezbędna w celu korzystania z właściwej Infrastruktury PLGrid (obliczenia, przechowywanie danych, cloud).
 • Użytkownik może posiadać więcej afiliacji.
 • Afiliacje są przyznawane na określony czas; przed upływem daty ważności afiliacji należy zawnioskowac o jej przedłużenie.
 • Samodzielni pracownicy jednostek naukowych odpowiadają za weryfikację swoich podopiecznych.

 

Do korzystania z zasobów Infrastruktury PLGrid uprawnione są osoby, prowadzące badania naukowe w ramach jednostki naukowej na terenie Polski, a także współpracujący z nimi studenci oraz doktoranci. Aby móc skorzystać z Infrastruktury PLGrid, należy więc zgłosić fakt powiązania z jednostką naukową.

Powiązanie użytkownika z jednostką naukową nazywamy afiliacją. 

Z Infrastruktury PLGrid można korzystać jedynie w celu prowadzenia badań naukowych w ramach podanej jednostki naukowej.

W Portalu PLGrid można zarejestrować następujące typy afiliacji.

 • Samodzielny pracownik jednostki naukowej: osoba zatrudniona w jednostce naukowej i prowadząca w niej badania, posiadająca rekord w bazie Ludzie Nauki (tzw. baza OPI). Osoba taka ma możliwość angażowania do współpracy tzw. podopiecznych.
 • Podopieczny samodzielnego pracownika jednostki naukowej: osoba nie zatrudniona w jednostce naukowej, lecz współpracująca kimś zatrudnionym w takiej jednostce i współpracująca z nim w ramach tej jednostki.

Aby dodać swoją afiliację należy przejść do zakładki Afiliacje.

Widok Moje afiliacje

W tym widoku mamy podgląd wszystkich naszych afiliacji wraz z informacją o ich statusie i dacie wygaśnięcia. Możemy również zobaczyć szczegóły każdej afiliacji.

Za pomocą opcji  Dodaj przechodzimy do formularza, w którym określamy typ afiliacji oraz jednostkę naukową. 

W pierwszej kolejności określamy typ afiliacji: "Jestem samodzielnym pracownikiem jednostki naukowej" lub "Jestem podopiecznym samodzielnego pracownika jednostki naukowej".
 


Widok Wybór statusu 

.

Widok Formularz dodawania afiliacji

Następnie uzupełniamy dane dotyczące:

 • Organizacji naukowej: należy podać nazwę uczelni wraz z podjednostkami, stronę internetową oraz adres e-mail w domenie instytucji.
 • Dziedziny nauki, w której prowadzone są badania.
 • Daty ważności afiliacji: jeżeli czas trwania afiliacji jest nieznany, system domyślnie ustala czas na okres 5 lat w przypadku samodzielnego pracownika jednostki naukowej a w przypadku podopiecznego na okres 6 miesięcy; istnieje możliwość skrócenia tego czasu, lecz nie ma możliwości go wydłużyć

  Na 30 dni przed wygaśnięciem afiliacji Użytkownik otrzymuje informację systemową oraz w przestrzeni "Afiliacje" aktywuje się button: "Zawnioskuj o przedłużenie afiliacji". Uruchomienia akcji powoduje ponowne wysłanie wniosku do weryfikacji.

 • Możliwość weryfikacji przez Zaufanego agenta*: jest to opcjonalna możliwość; jeżeli użytkownik jest rekomendowany przez Zaufanego Agenta i jest w stanie podać jego numer - może zostać przez niego zweryfikowany.
 • Indywidualnej nazwy afiliacji: nazwa będzie tylko do wglądu Użytkownika.

W przypadku statusu: "Jestem podopiecznym samodzielnego pracownika jednostki naukowej", użytkownika dodatkowo jest zobligowany do uzupełnienia danych dot. swojego Opiekuna:

 • Imię i Nazwisko.
 • Adres e-mail.
 • Numer OPI* (opcjonalnie).

Po uzupełnieniu danych formularz rejestracyjny zostaje wysłany za pomocą opcji "Wyślij afiliację do weryfikacji".

Afiliacja wymaga weryfikacji Operatora Infrastruktury PLGrid. Weryfikacja może trwać do 3 dni roboczych. W przypadku Podopiecznego, czas reakcji zależny jest od czasu reakcji Opiekuna.

Kolejnym krokiem jest ZAŁOŻENIE ZESPOŁU
 
 

 

 • No labels