Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

  • W ramach Infrastruktury PLGrid istnieje możliwość skorzystania z całego wachlarza aplikacji oraz specjalistycznego oprogramowania.
  • Zarządzać usługami można z poziomu przestrzeni "Usługi" w Portalu.
  • Aktywować usługę można za pomocą Katalogu Aplikacji i Usług.
  • Niektóre usługi wymagają aktywacji powiązanych z nimi usług, tzw. usług nadrzędnych. W momencie zawnioskowania o usługę podrzędną system automatycznie składa wniosek o usługę nadrzędną. Jej aktywacja następuje natychmiast lub dopiero po weryfikacji u administratora usługi. Deaktywacja usługi nadrzędnej może spowodować problem w korzystaniu z usług podrzędnych.

Zarządzanie usługami - Portal PLGrid

W Portalu w przestrzeni "Usługi" można obejrzeć listę swoich usług, zarządzać nimi lub przejść do wnioskowania o nową usługę.

Na liście usług widnieją usługi aktywne (status: ACTIVE) lub wymagające potwierdzenia przez administratora usługi (status: NEED_CONFIRMATION).

Usługi można wyszukać na liście swoich usług poprzez wyszukiwarkę.

O nowe usługi należy aplikować, klikając zielono-biały przycisk "Zarządzaj usługami".Widok listy usług w przestrzeni "Usługi"

Aktywacja usługi - Katalog Aplikacji i Usług

Kliknięcie "Zarządzaj usługami" w Portalu przenosi Użytkownika do Katalogu Aplikacji i Usług, gdzie możliwe jest aplikowanie o nową usługę, rezygnacja z niej lub sprawdzenie opisu usługi.

Katalog Aplikacji i Usług to serwis, który umożliwia sprawny przegląd dostępnych w ramach Infrastruktury aplikacji oraz usług.

Widok głównego okna Katalogu Aplikacji i Usług


Rozbudowany interfejs Katalogu Aplikacji i Usług umożliwia łatwy i efektywny przegląd oferty Infrastruktury.

Widok opisu usługi i możliwych do wykonania akcji
Widok listy aplikacji w Katalogu Aplikacji i Usług

Aby aktywować usługę, należy użyć opcji "Aktywuj Usługę".

Usługa aktywowana w Katalogu Aplikacji i Usług pojawi się na liście w przestrzeni "Usługi" w Portalu PLGrid.

Z usługi można zrezygnować, a także ponownie o nią aplikować (po rezygnacji).

Szczegółowe informacje o Katalogu Aplikacji i Usług znajdują się na stronie: Katalog Aplikacji i Usług.

  • No labels