Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

 

 

Afiliacje

 • Afiliacja to powiązanie użytkownika z nauką polską.
 • Afiliacja jest niezbędna w celu korzystania z właściwej Infrastruktury PLGrid (obliczenia, przechowywanie danych, cloud).
 • Użytkownik może posiadać więcej afiliacji.
 • Afiliacje są przyznawane na określony czas; przed upływem daty ważności afiliacji należy zawnioskować o jej przedłużenie.
 • Pracownicy jednostek naukowych odpowiadają za weryfikację swoich podopiecznych.
 • W momencie aktywacji pierwszej afiliacji użytkownik dostaje tzw. zespół testowy o następujących parametrach: ID: plgt-[reszta loginu], gdzie [reszta loginu] jest loginem po odjęciu przedrostka "plg".

 

Do korzystania z zasobów Infrastruktury PLGrid uprawnione są osoby, prowadzące badania naukowe w ramach jednostki naukowej na terenie Polski, a także współpracujący z nimi studenci oraz doktoranci. Aby móc skorzystać z Infrastruktury PLGrid należy zgłosić fakt powiązania z jednostką naukową.

Powiązanie użytkownika z jednostką naukową nazywamy afiliacją. 

Z Infrastruktury PLGrid można korzystać jedynie w celu prowadzenia badań naukowych w ramach podanej jednostki naukowej.

W Portalu PLGrid można zarejestrować następujące typy afiliacji.

 • Pracownik jednostki naukowej: osoba zatrudniona w jednostce naukowej i prowadząca w niej badania, posiadająca rekord w bazie Ludzie Nauki (tzw. baza OPI). Osoba taka ma możliwość angażowania do współpracy tzw. podopiecznych.
 • Podopieczny pracownika jednostki naukowej: osoba nie zatrudniona w jednostce naukowej, lecz współpracująca kimś zatrudnionym w takiej jednostce i współpracująca z nim w ramach tej jednostki.

Aby dodać swoją afiliację należy przejść do zakładki Afiliacje.

Widok Moje afiliacje

W tym widoku znajduje się podgląd wszystkich afiliacji wraz z informacją o ich statusie i dacie wygaśnięcia. Możemy również zobaczyć szczegóły każdej afiliacji.

Za pomocą opcji  Dodaj należy przejść do formularza, w którym określamy typ afiliacji. 


Wybór roli

 

Widok Formularz dodawania afiliacji dla Pracownika naukowego

Widok Formularz dodawania afiliacji dla Podopiecznego

Następnie należy uzupełnić dane dotyczące:

 • Organizacji naukowej: należy wybrać z listy nazwę uczelni wraz z podjednostkami, stronę internetową jednostki oraz - w przypadku afiliacji pracownika - swój adres e-mail, który będzie można potwierdzić, dzwoniąc do sekretariatu jednostki naukowej. Najlepiej, gdyby podany e-mail był w domenie tej instytucji.

Użytkownik powinien podać pełną afiliację, tj. maksymalną ilość podjednostek organizacji, w której jest afiliowany. Np:

Jednostka główna: Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica

Podjednostka 1: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Podjednostka 2: Katedra Informatyki Stosowanej

Jeżeli w liście wyszukiwania nie ma jednostki, która afiliuje Użytkownika - istnieje możliwość wprowadzenia jednostki ręcznie. Ta akcja podlega weryfikacji Operatora Infrastruktury PLGrid.

Wnioski z jednostopniową afiliacją będą odrzucane!

 

Następnie należy dodać kolejne stopnie jednostki, w której użytkownik posiada afiliacje, aż do najniższego stopnia. Dodawanie jednostek podrzędnych odbywa się na podobnej zasadzie jak głównej jednostki:

 • Dziedziny nauki, w ramach której prowadzone są badania.
 • Daty ważności afiliacji: jeżeli czas trwania afiliacji jest nieznany, system domyślnie ustala czas na okres 5 lat w przypadku pracownika jednostki naukowej lub na okres 6 miesięcy w przypadku podopiecznego; w czasie rejestrowania afiliacji można zadeklarować krótszy czas. Przedłużenie czasu aktywności afiliacji jest możliwe na krótko przed jej wygaśnięciem; należy o nie wówczas zawnioskować.

  Na 30 dni przed wygaśnięciem afiliacji Użytkownik otrzymuje notyfikację e-mailową oraz w przestrzeni "Afiliacje" aktywuje się przycisk: "Zawnioskuj o przedłużenie afiliacji". Kliknięcie w niego powoduje wysłanie afiliacji do ponownej weryfikacji.

 • Zaufanego agenta*: dotyczy jedynie osób, które zostały poproszone przez pracownika PLGrid (najczęściej w sytuacji szkolenia) o podanie numeru tzw. zaufanego agenta.
 • Indywidualnej nazwy afiliacji: nazwa będzie tylko do wglądu użytkownika.

W przypadku statusu: "Jestem podopiecznym pracownika jednostki naukowej", użytkownik dodatkowo uzupełnia dane dotyczące Opiekuna:

 • Imię i Nazwisko Opiekuna
 • Adres e-mail Opiekuna, który będzie można potwierdzić, dzwoniąc do sekretariatu jednostki naukowej. Najlepiej, gdyby podany e-mail był w domenie tej instytucji.
 • Numer OPI* (opcjonalnie)

Po uzupełnieniu danych formularz rejestracji afiliacji należy wysłać za pomocą opcji "Wyślij afiliację do weryfikacji".

Afiliacja wymaga weryfikacji.

Afiliacja pracownika jednostki naukowej jest weryfikowana przez Operatora Infrastruktury PLGrid. Weryfikacja może trwać do 3 dni roboczych.

Afiliacja podopiecznego jest weryfikowana przez Opiekuna (konieczne jest potwierdzenie faktu współpracy w ramach podanej jednostki); czas weryfikacji zależny jest od czasu reakcji Opiekuna. W przypadku, gdy Opiekun nie posiada konta w Portalu PLGrid, konieczna jest wcześniejsza weryfikacja Opiekuna przez Operatora.

Kolejnym krokiem jest ZAŁOŻENIE ZESPOŁU lub WYBRANIE USŁUGI


                                                                                                                                                                                     lub  

 

 

 

 • No labels