Page tree

Test

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Infrastruktura PLGrid oferuje - oprócz zasobów obliczeniowych, dyskowych i chmurowych - także pakiet narzędzi organizujących współpracę w zespołach naukowych oraz między Użytkownikami.

Podstawowe informacje

Narzędzia współpracy to zintegrowana platforma do zarządzania projektami. Dzięki niej możliwe jest założenie własnego projektu w narzędziach do śledzenia i organizowania współpracy, takich jak: Confluence, JIRA i Stash oraz korzystanie z zaawansowanego systemu do tworzenia telekonferencji Adobe Connect. Usługa umożliwia także ustawienie uprawnień do korzystania z projektu dla skojarzonej grupy użytkowników.

Oferowane narzędzia są chętnie używane przez jedne z największych firm zajmujących się badaniami i rozwojem specjalistycznego oprogramowania, m.in. przez NASA oraz Audi.

Narzędzia współpracy i ich zastosowanie


Narzędzia udostępniane nieodpłatnie w ramach PLGrid to: 

JIRA to narzędzie do zarządzania zadaniami. Można używać go w obrębie zespołu, z którym dzielimy zadania. Narzędzie umożliwia realizację celów badawczych lub deweloperskich poprzez tworzenie zadań o określonych priorytetach, przypisanych do określonych osób z zespołu.

Confluence to narzędzie do zarządzania dokumentacją. Prosty interfejs sprawia, że łatwo można tworzyć i edytować strony zawierające przydatną dokumentację, np. dla zespołu naukowego lub deweloperskiego.

Stash to narzędzie pozwalające na śledzenie procesu powstawania oprogramowania, przydatne głównie osobom tworzącym kod.

Adobe Connect to aplikacja do zarządzania telekonferencjami. Dzięki niej użytkownicy mogą spotkać się, aby omówić interesujące ich kwestie w ramach prac zespołu naukowego.


Aktywacja usług

Każdą z usług w ramach narzędzii współpracy należy aktywować w Katalogu Aplikacji i Usług (szczegółowa instrukcja: Uslugi i aplikacje w PLGrid).

Na narzędzia współpracy składają się następujące usługi:

Katalog Aplikacji i Usług - główny widok "Usługi"


Katalog Aplikacji i Usług - widok usług platformy Narzędzia współpracy



  • No labels