Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »


Infrastruktura PLGrid oferuje Użytkownikom możliwość prowadzenia obliczeń naukowych w oparciu o zasoby typu:

 • Computing (zasoby obliczeniowe - czas procesora liczony w godzinach),
 • Storage (składowanie danych),
 • Cloud (uruchamianie maszyn wirtualnych).

Granty w PLGrid 

 • Grant obliczeniowy pozwala uzyskać dostęp do zasobów PLGrid. 
 • Grant to umowna nazwa na porozumienie między Użytkownikiem a ośrodkami dotyczące zasobów. Określa specyfikę i parametry zasobów, które mają być udostępnione Użytkownikowi do realizacji celów naukowych.
 • Granty zawierają gwarancje na otrzymanie zasobów.
 • Granty skorelowane są z zespołami badawczymi.


W ramach Infrastruktury wyróżniamy dwa typy grantów:

 • Grant testowy: niewielki grant, który na życzenie otrzymuje Użytkownik. Nie wymaga negocjacji zasobów z ośrodkami i zawiera 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej - do wykorzystania w ciągu roku na każdym klastrze.
 • Grant właściwy: grant przyznawany zespołom badawczym. Zasoby wynegocjowane w jego ramach mogą być współdzielone przez większą liczbę użytkowników (członków zespołu). Grant właściwy daje możliwość uzyskania większej ilości zasobów obliczeniowych i wymaga rozliczenia - przedstawienia rezultatów badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów Infrastrultury PLGrid.

Korzystanie z zasobów PLGrid

Korzystanie z zasobów w ramach grantów odbywa się przez:

 • dostęp lokalny (obliczenia na maszynie dostępowej - UI, z której zleca się zadania na klaster),
 • dostęp przez middleware (oprogramowanie pośredniczące) lub
 • dostęp przez portal dziedzinowy, zlecający zadania na klaster.

Wybierz najlepszy dla siebie sposób prowadzenia obliczeń

 

1. Określ swoje preferencje:

Twoje preferencjeZalecany sposób prowadzenia obliczeńInstrukcja korzystania
 • Korzystasz z zasobów jednego klastra
 • Preferujesz jeden ośrodek obliczeniowy
 • Preferujesz tekstowy dostęp do klastra (przez terminal lub wiersz poleceń, za pomocą komendy SSH)
dostęp lokalnyUruchamianie zadań bezpośrednio przez system kolejkowy (SSH)
 • Korzystasz z zasobów więcej niż jednego klastra
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra, ale chcesz dystrybuować zadania na wolne zasoby, obojętnie w jakim ośrodku
 • Potrzebujesz korzystać z wersji okienkowej oprogramowania typu middleware
 • Jesteś członkiem VO (wirtualnej organizacji) i potrzebujesz zlecać zadania przez gLite

dostęp przez middleware

(QCG, UNICORE lub gLite)

Uruchamianie zadań przez QosCosGrid

Uruchamianie zadań przez UNICORE

Uruchamianie zadań przez gLite

 

 • Korzystasz z aplikacji dziedzinowych, dedykowanych konkretnej dziedzinie nauki
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra
dostęp przez portal dziedzinowy 
 • Korzystasz na co dzień z oprogramowania naukowego w wersji okienkowej
 • Chcesz zlecać zadania na klaster przez program dedykowany do obliczeń naukowych
dostęp przez GUI (graficzny interfejs użytkownika)

UI - GUI

Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie

 

2. Sprawdź, czy oprogramowanie, z którego chcesz korzystać, jest dostępne na klastrach. 

Wyszukaj potrzebne programy:

  1. w Katalogu Aplikacji i Usług: https://aplikacje.plgrid.pl/ lub
  2. na UI klastrów za pomocą komendy: module avail |& grep -i nazwa_programu

3. Sprawdź, jakimi zasobami dysponuje klaster. 

Przejdź do oferty zasobów PLGrid: http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC.

 

SPRAWDŹ: SŁOWNICZEK

 • No labels