Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

  • Z zasobów Infrastruktury PLGrid mogą korzystać osoby, które realizują badania dla polskiej nauki i posiadają aktywną afiliację w polskiej jednostce naukowej (osoby te mogą mieć afiliację typu "Pracownik jednostki naukowej" lub "Podopieczny" - osoba współpracująca z Opiekunem naukowym, nie posiadająca zatrudnienia w polskiej jednostce naukowej - np. student, doktorant).
  • Naukowcy z zagranicy uzyskują dostęp do Infrastruktury PLGrid tylko i wyłącznie pod warunkiem realizacji badań prowadzonych w ramach polskiej jednostki naukowej osoby, którą wybrały jako swojego Opiekuna naukowego.

  • Co najmniej jednym ze współautorów publikacji powstałej z wykorzystaniem zasobów Infrastruktury PLGrid musi być osoba posiadająca afiliację naukową w ramach polskiej jednostki naukowej i będącą członkiem zespołu naukowego, w ramach którego realizowano grant obliczeniowy.

Jak osoba z zagranicy może podjąć współpracę

Aby podjąć współpracę zagraniczną w ramach polskiej jednostki naukowej, należy zarejestrować konto w Portalu, a następnie aplikować o rolę Podopiecznego osoby zatrudnionej w polskiej jednostce naukowej. Tym samym Użytkownik posiadający afiliację w polskiej jednostce naukowej zostaje Opiekunem naukowym osoby z zagranicy.

W formularzu rejestracji należy wpisać dane afiliacji Opiekuna naukowego, czyli polską jednostkę naukową. Wnioski z zagranicznymi jednostkami naukowymi będą odrzucane.

Pierwsze kroki dla Użytkowników niepolskojęzycznych opisane są w wersji angielskiej Podręcznika User Manual. Sekcja dotycząca afiliacji: Affiliation.

  • No labels