Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Infrastruktura PLGrid oferuje - oprócz zasobów obliczeniowych, dyskowych i chmurowych - także pakiet narzędzi organizujących współpracę w zespołach naukowych oraz między Użytkownikami.

Narzędzia udostępniane nieodpłatnie w ramach PLGrid to:

  • pakiet Atlassian: JIRA, Confluence, Stash
  • Adobe Connect

 

  • No labels