Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Current »

Opis usługi

JIRA to narzędzie do zarządzania zadaniami. Można używać go w obrębie zespołu, z którym dzielimy zadania. Narzędzie umożliwia realizację celów badawczych lub deweloperskich poprzez tworzenie zadań o określonych priorytetach, przypisanych do określonych osób z zespołu.

Confluence to narzędzie do zarządzania dokumentacją. Prosty interfejs sprawia, że łatwo można tworzyć i edytować strony zawierające przydatną dokumentację, np. dla zespołu naukowego lub deweloperskiego.

Stash to narzędzie pozwalające na śledzenie procesu powstawania oprogramowania, przydatne głównie osobom tworzącym kod.

Korzystanie z usługi

W ramach Portalu Użytkownika PLGrid istnieje możliwość uruchomienia i dostosowania narzędzi współpracy w ramach jednego projektu. Opcję znajdują się w zakładce PROJEKTY


W zakładce Projekty znajduje się lista aktualnych projektów z możliwością zarządzania nimi oraz opcja Dodaj nowy projekt.

Opcja wywołuje pola do uzupełnienia. Należy podać dane projektu oraz ustalić w ramach jakiego Zespołu naukowego dany projekt będzie realizowany.  

Każdy użytkownik może stworzyć 3 projekty

Dostęp do poszczególnych narzędzi w ramach danego projektu jest możliwy z widoku Zarządzanie projektami, gdzie znajdują się do nich linki lub pod adresami poszczególnych narzędzi w domenie plgrid.pl

Usługi dostępne są również pod adresami:

Jira: jira.plgrid.pl
Confluence: docs.plgrid.pl
Stash: git.plgrid.pl

Pomoc

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z wymienionych Narzędzi Współpracy, należy skorzystać z Pomocy (ikonka "?" w prawy górnym rogu) i wybrać opcję "Online Help".

 Uzyskiwanie Pomocy dla narzędzi Atlassian


  • No labels