Status usługi UNICORE

Usługa UNICORE została wycofana z Infrastruktury PLGrid.


System UNICORE zapewnia jednolity, bezpieczny i intuicyjny dostęp do rozproszonych zasobów umożliwiając przeprowadzanie obliczeń oraz symulacji na gridzie. Za pośrednictwem systemu można również projektować i uruchomiać kaskady zadań, w których wynik jednego podzadania stanowi dane wejściowe do innych podzadań.

Zadania mogą być zlecane za pośrednictwem oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika lub na maszynach dostępowych ośrodków obliczeniowych, tzw. klienta. Do wyboru są dwa typy klientów: graficzny bądź tekstowy. Po przygotowaniu i zleceniu zadania użytkownik może wyłączyć oprogramowanie klienckie oraz komputer. W każdym momencie może, po ponownym uruchomieniu klientów, sprawdzić status zadania lub uzyskane wyniki obliczeń.

Użytkownik UNICORE'a może również korzystać z własnego katalogu w systemie składowania danych (storage). Przechowywane na nim pliki mogą być przeglądane, pobierane, usuwane, zmieniane mogą być również uprawnienia do poszczególnych elementów (plików, podkatalogów). Każdy założony w Portalu zespół uzyskuje dodatkowo katalog zespołu, do którego uprawniania mają wszyscy członkowie grupy.

Aby korzystać ze środowiska UNICORE w PL-Gridzie należy:


Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia on-line: System UNICORE w obliczeniach gridowych. Prezentuje ono, krok po kroku, w jaki sposób można pobrać i przygotować do pracy klienta systemu UNICORE oraz wysłać za jego pomocą zadania do wykonania na infrastrukturze PL-Gridu. Na szkolenie zapisać się można za pośrednictwem Portalu lub wykorzystać materiały dostępne pod adresem: http://alfred.mat.umk.pl/unicore.

Co dalej?

Występujemy o dostęp do systemu UNICORE.


  • No labels