Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

UNICORE

System UNICORE zapewnia jednolity, bezpieczny i intuicyjny dostęp do rozproszonych zasobów umożliwiając przeprowadzanie obliczeń oraz symulacji na Gridzie. Za pośrednictwem systemu można również projektować i uruchomiać kaskady zadań, w których wynik jednego podzadania stanowi dane wejściowe do innych podzadań. Aby korzystać ze środowiska UNICORE w PL-Gridzie należy:

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia on-line: System UNICORE w obliczeniach gridowych. Prezentuje ono, krok po kroku, w jaki sposób można pobrać i przygotować do pracy klienta systemu UNICORE oraz wysłać za jego pomocą zadania do wykonania na infrastrukturze PL-Gridu. Na szkolenie zapisać się można za pośrednictwem Portalu

Procedura uzyskania dostępu do systemu UNICORE

Informacje wstępne

Obecnie dostęp poprzez system UNICORE jest możliwy do systemu komputerowego ICM UW, Cyfronet oraz WCSS.

Procedura uzyskania dostępu

Punkt pierwszy może zostać pomięty przez zarejestrowanych użytkowników PL-Gridu. Punkt drugi nie dotyczy natomiast osób, które posiadają już odpowiedni certyfikat.

W skrócie

  1. Rozpocząć należy od rejestracji w Portalu PL-Grid.
  2. Następnym krokiem jest wystąpienie o certyfikat użytkownika PL-Grid.
  3. Certyfikat należy zarejestrować w Portalu PL-Grid.
  4. Kolejną czynnością jest aplikacja o dostęp do UNICORE.
  5. W tym momencie można rozpocząć, za pomocą wybranego klienta systemu UNICORE, korzystanie z zasobów dostępnych w ramach projektu PL-Grid. Przygotowanie pęku kluczy (keystore'a) zawierającego klucz prywatny, otrzymany certyfikat oraz certyfikaty CA może się różnić w zależności o wyboru klienta.
Rejestracja

Punkt ten dotyczy jedynie osób, które nie zarejestrowały się jeszcze w Portalu PL-Grid.

Aby zostać użytkownikiem PL-Gridu należy zarejestrować się w Portalu PL-Grid.

Wystąpienie o certyfikat

Osoby, które posiadają już certyfikat Simple CA lub PL-Grid CA (np. do dostępu do zasobów gridowych poprzez oprogramowanie gLite) mogą przejść do kolejnego kroku.

Użytkownicy PL-Gridu mogą aplikować o osobisty certyfikat X.509 o krajowym zasięgu działania za pośrednictwem Portalu. Wystarczy w tym celu zapoznać się z informacjami dostępnymi w zakładce Moje konto, nacisnąć przycisk wygeneruj certyfikat SimpleCA i postępować zgodnie ze wskazówkami. Certyfikat SimpleCA jest wystarczający do uzyskania dostępu do zasobów PL-Gridu. Dokładny opis procedury znaleźć można w rozdziale: Aplikowanie o certyfikat.

Rejestracja certyfikatu w PL-Gridzie

Po uzyskaniu certyfikatu, kolejnym krokiem jest jego rejestracja w Portalu PL-Grid oraz wirtualnej organizacji PL-Grid. Opis czynności można znaleźć w jednej z poprzednich sekcji podręcznika: Rejestracja certyfikatu w przeglądarce oraz Rejestracja w Portalu.

Aplikacja o Globalny dostęp do systemu UNICORE

Aby uzyskać dostęp do systemu kolejkowego UNICORE należy aplikować o odpowiednią usługę za pośrednictwem Portalu. W sekcji Usługi globalne zakładki Moje konto znajduje się lista usług. Wybrać należy odnośnik Aplikuj o usługę widoczny przy pozycji Globalny dostęp UNICORE.

W tym momencie należy poczekać na aktywację usługi oraz uaktualnienie danych użytkownika w UVOSie (przybliżony czas oczekiwania to 24 godziny).

Klienci systemu UNICORE

Użytkownik ma do wyboru dwie aplikacje klienckie systemu UNICORE: UNICORE Rich Client (URC) oraz UNICORE Commandline Client (UCC).

  • URC jest aplikacją graficzną. Program umożliwia zatem bardzo łatwe przygotowanie zadania, które może zostać następnie wysłane do wykonania na Gridzie za pomocą jego kliknięcia myszką. Klient ten pozwala również na graficzne zaprojektowanie kaskady zadań (metodą „Przeciągnij i Upuść”).
  • UCC jest klientem tekstowym. Zadania przygotowywane są w postaci skryptów.

Oba programy pobrane mogą zostać ze strony projektu http://www.unicore.eu/download/unicore6/. Użytkownik może je rozpakować i uruchamiać na własnym komputerze. Możliwe jest również skorzystanie z tekstowego klienta UCC zainstalowanego na maszynach dostępowych (UI) w poszczególnych ośrodkach.

Do wyboru są zatem następujące metody dostępu:

UNICORE Rich Client

UNICORE Rich Client jest graficznym klientem systemu UNICORE. Umożliwia on łatwe przygotowywanie i wysyłanie zadań do wykonania na Gridzie. Aplikacja pozwala również na projektowanie kaskad zadań metodą „przeciągnij i upuść” oraz na łatwy dostęp do plików.

  • No labels