Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »


Rejestracja i logowanie

Mimo aktywnej afiliacji konto wygląda na nieaktywowane

Jeśli Twoje afiliacja została dopiero co aktywowana, ale w naszym portalu dalej masz dostępne tylko dwie zakładki (profil i afiliacje), musisz zakończyć bieżącą sesję i ponownie zalogować się do portalu.


Zakładanie i obsługa grantów

Twój wniosek grantowy został odrzuconyInne

Nie znalazłeś informacji, których szukałeś?

Jeśli powyższy zestaw pytań i odpowiedzi nie pomógł rozwiązać Twojego problemu, to radzimy zajrzeć do naszego Podręcznika użytkownika.

Zawsze możesz też przesłać pytanie do naszego helpdesku klikając zakładkę "helpdesk" w Portalu,  logując się bezpośrednio do helpdesku lub pisząc bezpośrednio na adres helpdesk@plgrid.pl

  • No labels