Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Rejestracja, afiliacja i logowanie


Ciągle dostaję komunikat "niepoprawny login" lub "niepoprawne hasło"

Jeśli formularz rejestracyjny podaje informacje o niepoprawnym loginie lub haśle, upewnij się, że Twój login i Twoje hasło spełniają określone wymagania. Więcej szczegółów na temat rejestracji znajdziesz w naszym Podręczniku użytkownika.


Żaden z typów afiliacji nie odpowiada mojej sytuacji


Na liście jednostek/podjednostek naukowych nie ma mojej jednostki


Mój wniosek o podniesienie afiliacji został odrzucony


Mimo aktywnej afiliacji konto wygląda na nieaktywowane

Jeśli Twoje afiliacja została dopiero co aktywowana, ale w naszym portalu dalej masz dostępne tylko dwie zakładki (profil i afiliacje), musisz zakończyć bieżącą sesję i ponownie zalogować się do portalu.


Zakładanie i obsługa grantów

Twój wniosek grantowy został odrzucony

Jeśli Twój wniosek grantowy został odrzucony, to prawdopodobnie został on założony na zespół testowy. Więcej na temat obliczeń w naszej Infrastrukturze przeczytasz w Podręczniku użytkownika.Inne

Nie znalazłeś informacji, których szukałeś?

Jeśli powyższy zestaw pytań i odpowiedzi nie pomógł rozwiązać Twojego problemu, to radzimy zajrzeć do naszego Podręcznika użytkownika.

Zawsze możesz też przesłać pytanie do naszego helpdesku klikając zakładkę "helpdesk" w Portalu,  logując się bezpośrednio do helpdesku lub pisząc bezpośrednio na adres helpdesk@plgrid.pl

  • No labels