Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Procedura uzyskania dostępu

Punkt pierwszy może zostać pominięty przez zarejestrowanych użytkowników PLGridu. Punkt drugi nie dotyczy natomiast osób, które posiadają już odpowiedni certyfikat.

W skrócie

  1. Rozpocząć należy od rejestracji w Portalu PLGrid.
  2. Następnym krokiem jest wystąpienie o certyfikat użytkownika PLGrid.
  3. Certyfikat należy zarejestrować w Portalu PLGrid.
  4. Kolejną czynnością jest aplikacja o dostęp do UNICORE.
  5. W tym momencie można rozpocząć, za pomocą wybranego klienta systemu UNICORE, korzystanie z zasobów dostępnych w ramach projektu PLGrid.
Rejestracja

Punkt ten dotyczy jedynie osób, które nie zarejestrowały się jeszcze w Portalu PLGrid.

Aby zostać użytkownikiem PLGridu należy zarejestrować się w Portalu PLGrid.

Wystąpienie o certyfikat

Osoby, które posiadają już certyfikat Simple CA lub Polish Grid CA (np. do dostępu do zasobów gridowych poprzez oprogramowanie gLite) mogą przejść do kolejnego kroku.

Użytkownicy PLGridu mogą aplikować o osobisty certyfikat X.509 o krajowym zasięgu działania za pośrednictwem Portalu. Certyfikat SimpleCA jest wystarczający do uzyskania dostępu do zasobów PLGridu. Dokładny opis procedury znaleźć można w rozdziale: Certyfikaty.

Rejestracja certyfikatu w PLGridzie

Po uzyskaniu certyfikatu, kolejnym krokiem jest jego rejestracja w Portalu PLGrid oraz wirtualnej organizacji PLGrid. Opis czynności można znaleźć w rozdziale: Certyfikaty.

Aplikacja o Globalny dostęp do systemu UNICORE

Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

Więcej o aplikowaniu o usługi znaleźć można w rozdziale: Usługi i aplikacje w PLGrid.

Co dalej?

Kolejne kroki opisane są w rozdziale Klienci systemu UNICORE.