Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grant domyślny ułatwia korzystanie z zasobów Infrastruktury PLGrid. Po ustawieniu swojego aktywnego grantu jako domyślny Użytkownik nie musi podawać ID grantu podczas korzystania z zasobów. 

Jak ustawić grant domyślny

Przejdź do zakładki Granty w portalu i następnie w sekcji Granty aktywne wybierz grant, korzystając z przycisku w formie koła zębatego.

Jeśli grant ustawiony jako domyślny zakończy się, przestaje on być również grantem domyślnym.

Jeśli Użytkownik posiada aktywne inne granty, może spośród nich wybrać nowy grant domyślny.

  • No labels