Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proces renegocjacji można przeprowadzić tylko raz dla danego zasobu.

Podstawowe informacje

Granty właściwe podlegają renegocjacji - ich zasoby (zaakceptowane przez użytkownika po złożeniu oferty) można zwiększyć lub zmniejszyć na uzasadniony wniosek Użytkownika.

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, niezbędne są:

  • spełnienie warunku jednorodności projektu naukowego w ramach grantu we wnioskowanym kształcie - tj. zwiększenie zasobów może się odbyć tylko wtedy, gdy posłużą one na dalsze badania opisane we wniosku grantowym (a nie na nowe badania, o których brak informacji we wniosku),
  • zgoda Administratora zasobów na zmianę parametrów grantu w ramach renegocjacji - udzielenie zgody może zależeć od skali wnioskowanej zmiany. 
     

Zakres zmian

W ramach renegocjacji możliwa jest zmiana wartości metryk przyznanych w ramach grantu.

Na przykład, można zmienić liczbę godzin obliczeniowych przyznanych w ramach grantu, liczbę równocześnie wykorzystywanych slotów, czy ilość zajmowanej przestrzeni dyskowej w ośrodku, w którym grant istnieje.


Dla obowiązującego grantu nie można: 

  • wydłużyć okresu jego trwania
  • anulować istniejącego grantu

Anulowanie istniejącego grantu lub oferty w ośrodku

Nie jest możliwe anulowanie uzgodnionego grantu. Każdy uzgodniony grant właściwy trzeba będzie rozliczyć.

Jeśli jednak Użytkownik z jakiegoś powodu jest pewien, że nie będzie korzystał z przyznanych zasobów, zaleca się poinformowanie o tym przez Helpdesk - dzięki temu Administratorzy będa mogli przyznać niewykorzystane zasoby innym użytkownikom.

Jak renegocjować grant (modyfikacja bieżących zasobów, oraz dodawanie nowych)

Renegocjacji zasobów dla grantu może dokonać jedynie manager zespołu.


W celu renegocjacji grantu, lub dodania nowcyh zasobów, przejdź do panelu Granty właściwe, a następnie w tabeli  Granty aktywne  przy aktywnym grancie wybierz przycisk w kształcie koła zębatego Renegocjuj grant.


W tym momencie pojawi się okno z zasobami, które będzie można renegocjować.

Po otworzeniu okna z zasobami będzie możliwość zmiany metryk

Prosimy o podanie nowych całkowitych wartości dla zasobu

Dodanie nowych zasobów (inny klaster)

W celu dodania nowych zasobów, po wybraniu "Renegocjuj grant" skorzystaj z przycisku "Dodaj zasób" i uzupełnij zasoby


Następnie skorzystaj z przycisków Zapisz zmianyWyślij nową propozycję alokacji


Podanie motywacji w oknie czatu do administratora ośrodka przyspieszy proces renegocjacji

  • No labels